Antalet amälningar till Mitt-i-ST har ökat kraftigt. Många fler kompetensvärderare behövs. Kurser kommer att hållas 22-24 september i Karlstad (sista anmälningsdag 20 juli), och29 nov-1 dec i Skåne, samt som vanligt på Stjärnholm utanför Nyköping 17-19 januari 2022. Dessutom planeras för ytterligare en kurs under våren 2022. Så snart detaljerna är klara kommer de att annonseras i kalendariet här på hemsidan. Läs mer om kursen här.