SFAM:s nyhetsbrev mars 2021 handlar om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte, rapporter om styrelsens och lokalföreningarnas arbete, m.m.