SFAM:s nyhetsbrev för oktober 2022 informerar om ST-dagarna, Wonca World, kurs i kompetensvärdering med mera. Trevlig läsning! 

Läs det här!

Mats Martinell, universitetslektor i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.

SFAM:s nyhetsbrev juni 2022 informerar om SFAM:s kommande närvaro på Almedalsveckan, tips på fortbildning med mera. Trevlig läsning! 

SFAM:s nyhetsbrev februari 2022 innehåller information om SFAM:s kongress 30/3-1/4 2022 i Gävle, om Nordisk kongress i Stavanger 21-23 juni 2022, om SFAM:s torsdagsmöten, om pris för årets avhandling till Lisa Kastbom, med mera. Läs mer här.

SFAM:s styrelse önskar alla medlemmar och andra läsare av SFAM:s hemsida GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Se här.

I SFAM:s nyhetsbrev september 2021 hittar du en mängd information om vad SFAM:s styrelse, råd och andra grupper planerar för hösten och vintern.

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Vill du bli SPUR-inspektör och granska utbildningssituationen för ST-läkare i allmänmedicin? Om du är intresserad, kontakta Gösta Eliasson, SFAMs representant för SPUR. Mer information finns här.

De nordiska allmänläkarföreningarna i Nordic Federation of General Practice har i ett gemensamt uttalande formulerat Allmänmedicinens sju grundpelare. Läs dokumentet här.