Fortbildningsrådet har på uppdrag av styrelsens formulerat ett dokument kring allmänläkares yrkeslånga lärande. Dokumentet finns att läsa bland policydokumenten.

SFAM:s forskningsråd har utsett årets avhandling 2022. Priset går till Magnus Nord för hans avhandling Proactive Primary Care for Older Adults at High Risk of Hospital Admission (diva-portal.org)

Läs mer på forskningsrådets sida!

SFAM:s nyhetsbrev för oktober 2022 informerar om ST-dagarna, Wonca World, kurs i kompetensvärdering med mera. Trevlig läsning! 

Läs det här!

Mats Martinell, universitetslektor i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.

SFAM:s nyhetsbrev juni 2022 informerar om SFAM:s kommande närvaro på Almedalsveckan, tips på fortbildning med mera. Trevlig läsning! 

SFAM:s nyhetsbrev februari 2022 innehåller information om SFAM:s kongress 30/3-1/4 2022 i Gävle, om Nordisk kongress i Stavanger 21-23 juni 2022, om SFAM:s torsdagsmöten, om pris för årets avhandling till Lisa Kastbom, med mera. Läs mer här.

SFAM:s styrelse önskar alla medlemmar och andra läsare av SFAM:s hemsida GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Se här.

I SFAM:s nyhetsbrev september 2021 hittar du en mängd information om vad SFAM:s styrelse, råd och andra grupper planerar för hösten och vintern.

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.