SFAM:s styrelse önskar alla medlemmar och andra läsare av SFAM:s hemsida GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Se här.

I SFAM:s nyhetsbrev september 2021 hittar du en mängd information om vad SFAM:s styrelse, råd och andra grupper planerar för hösten och vintern.

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Vill du bli SPUR-inspektör och granska utbildningssituationen för ST-läkare i allmänmedicin? Om du är intresserad, kontakta Gösta Eliasson, SFAMs representant för SPUR. Mer information finns här.

De nordiska allmänläkarföreningarna i Nordic Federation of General Practice har i ett gemensamt uttalande formulerat Allmänmedicinens sju grundpelare. Läs dokumentet här.

En uppdaterad version av “Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige“, finns nu på hemsidan under Policydokument. Där beskrivs vad allmänmedicinsk verksamhet i Sverige omfattar och hur det skiljer sig från en del andra länder.

SFAMs andra nyhetsbrev i april 2020 finns här. Där kan du läsa om kollegialt utbyte via video om Covid-19, om priset för Årets allmänmedicinska avhandling som tilldelats Emma Nyström, och en hel del annat.

Wonca Europe har lanserat en ny hemsida och där man erbjuder utbildningsaktiviteter, webinarier med mera så här i coronatider, när det inte går att anordna kongresser och andra aktiviteter. Där har man även möjlighet att registrera sig om man vill ha deras nyhetsbrev.

Nu finns samtliga tidigare nummer av föreningens tidskrift på hemsidan, från Nr 1, 1979, under rubriken Tidskriften/Tidigare nummer.