Inlägg av

,

Torsdagsmöten hösten 2021

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.

Medlemsutskick juli 2021

På fullmäktigemötet i maj antogs två motioner, som styrelsen nu arbetar vidare med: att bilda ett centrum för relationskompetens, och att bilda en tänkargrupp i samarbete med DLF om ett fastläkarsystem i Sverige.

SFAM Nyhetsbrev juni 2021

Läs SFAMS nyhetsbrev juni 2021 om kongressen, fullmäktigemötet, kurser, studie om långvariga symtom efter Covid-19, med bilder av nya styrelsen där Andreas Stomby är ny vetenskaplig sekreterare, övriga medlemmar kvarstår. Här är länk.

Rör inte min kompetens!

Rör inte min kompetens! Om självständighet, överlevnad och förnyelse i allmänmedicin. Carl Edvard Rudebecks föreläsning med denna rubrik på SFAM-kongressen i Åre i maj 2021 finns nu på SFAM:s hemsida, under rubriken Videofilmer. Direktlänk här.

Kuser i kompetensvärdering

Antalet amälningar till Mitt-i-ST har ökat kraftigt. Många fler kompetensvärderare behövs. Kurser kommer att hållas 22-24 september i Karlstad (sista anmälningsdag 20 juli), och29 nov-1 dec i Skåne, samt som vanligt på Stjärnholm utanför Nyköping 17-19 januari 2022. Dessutom planeras för ytterligare en kurs under våren 2022. Så snart detaljerna är klara kommer de att […]

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021 finns nu att läsa på nätet, om du inte redan har fått det med e-post. Det har många rubriker, bland annat om SFAM-kongressen i Åre 19-21 maj 2021 som blir semidigital, så att även de som inte kan åka till Åre ska kunna ta del av innehållet. Läs i nyhetsbrevet om […]