Inlägg av

Specialistexamen skriftliga provet 2020

Skriftliga provet för specialistexamen skrevs måndagen 19 oktober av årets examinander på deras vårdcentraler runtom i landet. Uppgifterna är utformade för att kräva både medicinsk kunskap och allmänmedicinskt omdöme. Svaren granskas av en grupp allmänläkare med examinatorsutbildning. De bedömer uppgifterna parvis och har bara tillgång till kodnummer, så att bedömningen blir anonym. Provet finns på […]

Läkarförbundet enkät

Ny enkät om primärvården på gång!  Sveriges Läkarförbund kommer att genomföra en primärvårdenkät under oktober månad. Enkäten är ett viktigt verktyg för att få vårdens beslutsfattare att ta behövliga beslut som är bra för primärvården. Varje svar ger den ytterligare tyngd, och ökade möjligheter till nedbrytning för att se skillnader mellan regioner och områden. Med […]

Nyhetsbrev 28 sept 2020

SFAM:s nyhetsbrev 28 september 2020, med bild på styrelsen, handlar om medlemsregistret som flyttats till Läkarförbundet, webseminarier torsdagar jämna veckor om Covid och andra ämnesområden, digital kvalitetsdag 3 december, SFAM:s kongress som är flyttad till 19-21 maj 2021, och länkar till artiklar om och av SFAM i media.

sfam medlemsavgift faktura från LF

Medlemsavgift på faktura från LF: SFAM:s medlemmar hanteras av SFAM:s kansli men från och med augusti 2020 använder vi oss av Sveriges läkarförbunds system för medlemsregister. Din medlemsavgift kommer därmed att synas på en faktura från Läkarförbundet, oavsett om du är medlem där. Första avisering gäller för perioden januari-augusti 2020, därefter kommer faktura varje månad. Om du har frågor om ditt medlemskap i […]

Kongress 2020 hålls 2021

SFAM:s kongress flyttas nu till våren 2021 och hålls i Åre 19-21 maj 2021. Du som redan är anmäld behåller din plats på kongressen och din bokning på hotell. Läs mer på kongressens hemsida.

Planering hösten 2020 osäker

På grund av rådande situation med COVID-pandemin är all planering av kurser och evenemang högst osäker tills vidare. Vi uppdaterar fortlöpande när vi har mer information. Vid oklarheter går det bra att kontakta kansliet.

SFAM Nyhetsbrev juni

SFAMS nyhetsbrev juni 2020 informerar bland annat om föreningens fullmäktigemöte som hölls digitalt 13 maj och om ändringar i medlemsregistret. Läkaresällskapet har på initiativ från SFAM:s råd för hållbar diagnostik och behandling beslutat att driva “Välj vård klokt”,en svensk version av internationella Choosing Wisely. SFAM:s digitala lunchseminarier om Covid-19 under våren planeras fortsätta efter sommaren. […]

Fullmäktigemöte 2020

SFAM:s fullmäktigemöte hålls som digitalt möte onsdag 13 maj 2020. Fullmäktige får kallelse i särskild ordning. Möteshandlingarna finns här, under menyrubrik Föreningen. Mötet är öppet för alla medlemmar men deltagarantalet är begränsat till 100 personer. 

Covid-19 videomöten

SFAM ordnar videomöten för samtal mellan allmänläkare om Covid-19 vid lunchtid varje torsdag från 23 april . Du hittar länk i högerspalten här på startsidan.