Inlägg av

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021 finns nu att läsa på nätet, om du inte redan har fått det med e-post. Det har många rubriker, bland annat om SFAM-kongressen i Åre 19-21 maj 2021 som blir semidigital, så att även de som inte kan åka till Åre ska kunna ta del av innehållet. Läs i nyhetsbrevet om […]

Kollegial dialog online

Kollegial dialog online är en ny fortbildningsform där du regelbundet möter kollegor i en digital smågrupp för att diskutera allt som rör ditt yrke. Intresserad? Läs mer om Kollegial dialog online och gör en intresseanmälan på: https://sfam.se/dialog.

,

Årets avhandling 2020

Årets av handling 2020: Rita Fernholms avhandling “Patient safety in primary and emergency care” har utsetts till Årets avhandling 2020 av SFAM:s forskningsråd. Motiveringen lyder:Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är […]

Nyhetsbrev 18 december 2020

SFAM:s nyhetsbrev 18 december informerar om vad SFAMs styrelse har gjort under senhösten. Där står också om att det har tillkommit sju nya poddar i serien SFAMpen om allmänmedicinskt arbete.

Specialistexamen – skriftliga provet klart.

Skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin som skrevs 26 oktober är nu granskat och klart. På sidan om specialistexamen kan du läsa uppgifterna i provet samt granskarnas aspekter på bra svar och exempel på bra givna svar för varje uppgift. Provet kan vara bra underlag för diskussion i ST-grupper eller i fortbildning för allmänläkare. Samtliga […]

Läkarförbundet enkät

Ny enkät om primärvården på gång!  Sveriges Läkarförbund kommer att genomföra en primärvårdenkät under oktober månad. Enkäten är ett viktigt verktyg för att få vårdens beslutsfattare att ta behövliga beslut som är bra för primärvården. Varje svar ger den ytterligare tyngd, och ökade möjligheter till nedbrytning för att se skillnader mellan regioner och områden. Med […]