Inlägg av

Ny redaktör för hemsidan

Från och med juni är Erik Bengtsson ny huvudredaktör för SFAM:s hemsida. Erik är verksam i Halland och har sedan en tid haft ansvar för deras lokalförenings sida. Karin Lindhagen […]

remissvar om samsjuklighet

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93, ett samlat […]

SFAM:s nyhetsbrev april 2022

SFAM:s nyhetsbrev april 2022 informerar om SFAM:s fullmäktigemöte och SFAM:s allmänmedicinska kongress i Gävle 30/3-1/4, om kommande Nationella kvalitetsdagen som SFAM:s råd för patientsäkerhet och kvalitet, SFAM-Q, arrangerar 5 maj, […]

Stöd Ukraina med en daglön!

Stöd Ukraina med en dagslön! Det krig som pågår i Ukraina är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och demokrati. När världen började se fram emot en möjlig återhämtning från […]

Årets avhandling 2021: Lisa Kastbom

SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling. Priset går till Lisa Kastbom för hennes avhandling “”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) […]