Inlägg av

,

Ulf Måwe hedersledamot i Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet utsåg vid sitt fullmäktigemöte idag 17 maj 2022 Ulf Måwe till hedersledamot. Motiveringen lyder:”I fem decennier har Ulf Måwe verkat i allmänmedicinens frontlinje. Han har varit en viktig spelare i mycket av det som idag tas för givet, bland annat att allmänmedicinen blev en egen specialitet, grundandet av SFAM, utformningen av handledningen och […]

Allmänläkarnas tänkargrupp 2022

Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027. Allmänläkarnas tänkargrupp med 14 deltagare från SFAM och DLF presenterar sina tankar om hur det ska gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare […]

remissvar om samsjuklighet

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93, ett samlat huvudmannaskap för vård och stöd till personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Missa inte […]

SFAM:s nyhetsbrev april 2022

SFAM:s nyhetsbrev april 2022 informerar om SFAM:s fullmäktigemöte och SFAM:s allmänmedicinska kongress i Gävle 30/3-1/4, om kommande Nationella kvalitetsdagen som SFAM:s råd för patientsäkerhet och kvalitet, SFAM-Q, arrangerar 5 maj, om den nordiska allmänmedicinska kongressen som kommer att hållas i Stavanger 212-23 juni och några klipp från media om SFAM.

Stöd Ukraina med en daglön!

Stöd Ukraina med en dagslön! Det krig som pågår i Ukraina är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och demokrati. När världen började se fram emot en möjlig återhämtning från covidpandemin förorsakar i stället en enskild person ett nytt och helt onödigt lidande som drabbar ett helt folk och i förlängningen en hel världsdel. SFAM fördömer […]

,

SFAM:s nyhetsbrev februari 2022

SFAM:s nyhetsbrev februari 2022 innehåller information om SFAM:s kongress 30/3-1/4 2022 i Gävle, om Nordisk kongress i Stavanger 21-23 juni 2022, om SFAM:s torsdagsmöten, om pris för årets avhandling till Lisa Kastbom, med mera. Läs mer här.

Årets avhandling 2021: Lisa Kastbom

SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling. Priset går till Lisa Kastbom för hennes avhandling “”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life””. Motiveringen lyder: ”Avhandlingen beskriver en viktig grupp svårt sjuka patienter inom primärvård som ibland kommer i skymundan. Avhandlingen har med god […]

Abstracts förlängd tid t

OBS! – förlängd inlämningstid till 17 november(obs nytt datum) för abstract till SFAMs kongress 2022! Varmt välkommen att skicka in ditt abstrakt, oavsett om det är ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete eller om du har något annat av allmänmedicinsk relevans att dela med dig av. Bidragen kommer granskas av kongressens vetenskapliga kommitté […]