På fullmäktigemötet i maj antogs två motioner, som styrelsen nu arbetar vidare med: att bilda ett centrum för relationskompetens, och att bilda en tänkargrupp i samarbete med DLF om ett fastläkarsystem i Sverige.