På fullmäktigemötet i maj antogs två motioner, som styrelsen nu arbetar vidare med: att bilda ett centrum för relationskompetens, och att bilda en tänkargrupp i samarbete med DLF om ett fastläkarsystem i Sverige.

Läs SFAMS nyhetsbrev juni 2021 om kongressen, fullmäktigemötet, kurser, studie om långvariga symtom efter Covid-19, med bilder av nya styrelsen där Andreas Stomby är ny vetenskaplig sekreterare, övriga medlemmar kvarstår.

Här är länk.

Rör inte min kompetens! Om självständighet, överlevnad och förnyelse i allmänmedicin.

Carl Edvard Rudebecks föreläsning med denna rubrik på SFAM-kongressen i Åre i maj 2021 finns nu på SFAM:s hemsida, under rubriken Videofilmer. Direktlänk här.

Antalet amälningar till Mitt-i-ST har ökat kraftigt. Många fler kompetensvärderare behövs. Kurser kommer att hållas 22-24 september i Karlstad (sista anmälningsdag 20 juli), och29 nov-1 dec i Skåne, samt som vanligt på Stjärnholm utanför Nyköping 17-19 januari 2022. Dessutom planeras för ytterligare en kurs under våren 2022. Så snart detaljerna är klara kommer de att annonseras i kalendariet här på hemsidan. Läs mer om kursen här.

SFAM:s nyhetsbrev mars 2021 handlar om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte, rapporter om styrelsens och lokalföreningarnas arbete, m.m.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Allmänmedicinens sju grundpelare, ett policydokument från de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorganisation Nordic Federation of General Practice, finns nu i nyligen uppdaterad version på hemsidan.

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021 finns nu att läsa på nätet, om du inte redan har fått det med e-post. Det har många rubriker, bland annat om SFAM-kongressen i Åre 19-21 maj 2021 som blir semidigital, så att även de som inte kan åka till Åre ska kunna ta del av innehållet. Läs i nyhetsbrevet om vad som är aktuellt i SFAM just nu.

Kollegial dialog online är en ny fortbildningsform där du regelbundet möter kollegor i en digital smågrupp för att diskutera allt som rör ditt yrke. Intresserad? Läs mer om Kollegial dialog online och gör en intresseanmälan på: https://sfam.se/dialog.

Vill du bli SPUR-inspektör och granska utbildningssituationen för ST-läkare i allmänmedicin? Om du är intresserad, kontakta Gösta Eliasson, SFAMs representant för SPUR. Mer information finns här.