Här kommer det senaste från SFAM! Kongressen i Uppsala överträffade alla förväntningar med rekorddeltagande och energifyllda workshops. Läs om vårt arbete med Kloka Kliniska Val och de kommande ST-dagarna i Nyköping med temat “Mod, Relationer och Hållbarhet”.

Grattis till SFAM ordförande Magnus Isacson för att ha klättrat till plats 17 på Dagens Medicins vårdmaktlista – en milstolpe för alla som arbetar kliniskt! Se också hur vi utvecklar en ny litteraturlista för allmänmedicin som kommer presenteras i november.

Delta i skrivgrupper, resestipendier och fortbildningsevenemang som Allmänläkardygnet. Och för de som vill påverka framtida vårdriktlinjer, sök till Socialstyrelsens konsensuspanel om bäckenbottendysfunktion.

Trevlig läsning och glad sommar! 🌞

I SFAM:s nyhetsbrev för april 2024 kan du läsa om den nya styrelsen, kommande kongresser, nya studier och mycket mer.

Välkommen till en digital föreläsning om vård av sköra patienter, arrangerad av SFAM och Svenska Läkaresällskapet, den 23 maj kl. 13.00–15.00.

Upptäck strategier för att identifiera sköra patienter och de nödvändiga resurserna för att stödja dem, med experter som Magnus Nord och Gunnar Carlgren. Föreläsningen följs av en session för fördjupning och kollegial dialog.

Kallelse till SFAMs fullmäktigemöte 2024
Fullmäktigemötet hålls som tidigare annonserats i Uppsala den 24 april kl 16-18. https://www.sfamkongress.se/

SFAM:s torsdagsmöte 18/4: Fasta kontakter i vård och omsorg – infrastruktur för personcentrerat arbete.
Fokus på den fasta läkarens roll och relation till fast vårdkontakt och fast omsorgskontakt. Medverkande: Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, medicinskt sakkunnig och ledamot i SLS nämnd, med flera.

SFAM:s torsdagsmöte 21/3 – “Personlig men inte privat”
På grundutbildningen till läkarexamen lär vi oss att distansera oss från patienten, men i allmänläkarens vardag är relationen vårt viktigaste arbetsredskap. Hur kan vi vara empatiska med patienten (samtidigt som vi bibehåller fokus, högt tempo och medicinsk skärpa) utan att ge avkall på vår egen hälsa?

SFAM:s rekommendationer för ST-läkare i allmänmedicin finns nu att ta del av!
ST-läkare i allmänmedicin är framtidens specialister i allmänmedicin och kommer att bli navet i svensk primärvård. För att vi ska lyckas med omställningen till God och nära vård behöver vi stödja dem och se till att de har bästa möjliga förutsättningar att bli fasta läkare med personligt ansvar för ett rimligt antal invånare. Därför har vi tagit fram detta dokument som riktar sig till ST-läkare, handledare inom primär- och sekundärvård, politiker, tjänstemän, studierektorer och verksamhetschefer. Det har varit på remissrunda inom SFAM och till Distriktsläkarföreningen.

I SFAM:s nyhetsbrev för december 2023 kan du läsa om ett viktigt remissvar om digital vård, chans att utbilda sig inom kompetensvärdering, kongressen 2024 och mycket mer. Trevlig läsning!  Läs det här!

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning “Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)”.

Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad digifysisk primärvård med god tillgänglighet där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system.