SFAM:s torsdagsmöte 21/3 – “Personlig men inte privat”
På grundutbildningen till läkarexamen lär vi oss att distansera oss från patienten, men i allmänläkarens vardag är relationen vårt viktigaste arbetsredskap. Hur kan vi vara empatiska med patienten (samtidigt som vi bibehåller fokus, högt tempo och medicinsk skärpa) utan att ge avkall på vår egen hälsa?

SFAM:s rekommendationer för ST-läkare i allmänmedicin finns nu att ta del av!
ST-läkare i allmänmedicin är framtidens specialister i allmänmedicin och kommer att bli navet i svensk primärvård. För att vi ska lyckas med omställningen till God och nära vård behöver vi stödja dem och se till att de har bästa möjliga förutsättningar att bli fasta läkare med personligt ansvar för ett rimligt antal invånare. Därför har vi tagit fram detta dokument som riktar sig till ST-läkare, handledare inom primär- och sekundärvård, politiker, tjänstemän, studierektorer och verksamhetschefer. Det har varit på remissrunda inom SFAM och till Distriktsläkarföreningen.

I SFAM:s nyhetsbrev för december 2023 kan du läsa om ett viktigt remissvar om digital vård, chans att utbilda sig inom kompetensvärdering, kongressen 2024 och mycket mer. Trevlig läsning!  Läs det här!

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning “Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)”.

Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad digifysisk primärvård med god tillgänglighet där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system.

SFAM torsdagsmöte 30/11: Planetary Health Prevention Campaign
Prevention – är det den enda vägen för att jorden skall förbli möjlig för människan att leva på? Kan det vara så att jordens allmänläkare genom sina kontakter med alla sorters människor har unika möjlighet att bidra till att en sådan prevention? De frågorna ställer vi idag till WONCAs (World Organization of Family Doctors) förra president Anna Stavdal, Allmänläkare, Norge, och en av ledarna för WONCAs arbetsgrupp för planetär hälsa, Dr Terry Kemple, UK. Terry har bland annat varit ordförande för Royal College of General Practitioners.

Än är det inte för sent att skicka in abstrakt till SFAMs allmänmedicinska kongress i Uppsala 24-26 april! Temat för årets kongress är Vart är vi på väg? och vi är glada att välkomna bland andra John Ioannidis, Seamus O’Mahoney, Minna Johansson och Linn Getz som talare. Vi hoppas att många vill bidra till att göra kongressen bred och innehållsrik.

Alla programpunkter av allmänmedicinskt intresse välkomnas!
Det finns möjlighet att presentera posters, ge muntliga presentationer av vetenskapliga arbeten, eller anordna workshops och panelsamtal.

Anmäl ditt abstrakt senast 26 november.
Abstracts skickas till SFAMabstract@gmail.com

Du som redan skickat in ditt abstrakt kommer i dagarna att få ett bekräftelsemail från kongresskommittén. Hör av dig till kongress@sfam.se om du inte får detta.

Hälsningar från
SFAM Uppsalas kongresskommitté och SFAMs forskningsråd

NAAKA-dagen är en fortbildningsdag om astma, allergier och KOL för allmänläkare av allmänläkare. Arrangeras den 11 april 2024.

Anmäl bidrag till SFAMs kongress i Uppsala 24–26 april 2024! Sista datum för inlämnande är 8 november.

Nationell Kvalitetsdag för Primärvården den 23 november.

Vi förlänger anmälan till Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården. I tider av besparingar gäller det att vara klok och värna grundläggande värderingar. Vi hoppas att en heldag kring förbättringsarbete och ”Jämlikhet i vården” fortsatt är prioriterat runt om i landet.

Välkommen med din anmälan före 10:e november.

Länk till anmälan här.