Konferens för studierektorer i allmänmedicin i Göteborg 1-2 december.

OBS! Sista dag för anmälan är den 13 september.

Läs mer här!

SFAM:s nyhetsbrev för augusti 2022 informerar om SFAM:s kommande kompetensvärderingskurser, allmänläkardygnet i Lerum, Läkarsällskapets eHälsodag med mera. Trevlig läsning! 

Läs det här!

Magnus Peterson, universitetslektor/docent i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.

Mats Martinell, universitetslektor i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.

Jenny Berggren är ny ordförande för SFAM-Q och Susanna Calling är ny ordförande för SFAM:s forskningsråd.

SFAM:s nyhetsbrev juni 2022 informerar om SFAM:s kommande närvaro på Almedalsveckan, tips på fortbildning med mera. Trevlig läsning! 

Från och med juni är Erik Bengtsson ny huvudredaktör för SFAM:s hemsida. Erik är verksam i Halland och har sedan en tid haft ansvar för deras lokalförenings sida. Karin Lindhagen kvarstår som redaktör för kompetensvärderingsrådets information.

Svenska Läkaresällskapet utsåg vid sitt fullmäktigemöte idag 17 maj 2022 Ulf Måwe till hedersledamot. Motiveringen lyder:”I fem decennier har Ulf Måwe verkat i allmänmedicinens frontlinje. Han har varit en viktig spelare i mycket av det som idag tas för givet, bland annat att allmänmedicinen blev en egen specialitet, grundandet av SFAM, utformningen av handledningen och målbeskrivningen för ST. I nära samverkan med SLS har han under de två senaste åren varit drivande i etablerandet av SFAMs torsdagsmöten, ett nationellt forum för kollegial dialog och en möjlighet för allmänläkare att utbyta erfarenheter från pandemin och på så vis bidra till en samlad bild av effekterna av Covid-19 på primärvårdsnivå. Ulf har en sällsynt förmåga att stimulera kollegors professionella tänkande, facilitera utveckling och har därmed genom åren inspirerat många att engagera sig för stärkt professionell utveckling av svensk hälsa och sjukvård. Ulf har på ett unikt sätt verkat genom att få andra att tänka göra och växa, utan att blåsa upp sin egen insats. Ulf har genom åren verkat nära SLS och sökt konstruktiv samverkan, alltid med SLS centrala värden – vetenskap. utbildning, etik och kvalitet – för ögonen.

Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027.

Allmänläkarnas tänkargrupp med 14 deltagare från SFAM och DLF presenterar sina tankar om hur det ska gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin, med rimligt stor lista. De har också skissat en framtidsvy om hur det kan se ut om ytterligare tio år och hur hela sjukvården därigenom förbättras.

Här är dokumentet.

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93, ett samlat huvudmannaskap för vård och stöd till personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Missa inte det avslutande stycket: “Vi ser helt enkelt en betydande risk för underfinansiering av det nya uppdraget för regionernas medarbetare, till exempel genom att resursöverföring kombineras med en generell smygbesparing förklädd till ”effektiviseringsstöd” eller liknande eufemism.”