SFAM:s nyhetsbrev mars 2021 handlar om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte, rapporter om styrelsens och lokalföreningarnas arbete, m.m.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Allmänmedicinens sju grundpelare, ett policydokument från de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorganisation Nordic Federation of General Practice, finns nu i nyligen uppdaterad version på hemsidan.

SFAM:s nyhetsbrev februari 2021 finns nu att läsa på nätet, om du inte redan har fått det med e-post. Det har många rubriker, bland annat om SFAM-kongressen i Åre 19-21 maj 2021 som blir semidigital, så att även de som inte kan åka till Åre ska kunna ta del av innehållet. Läs i nyhetsbrevet om vad som är aktuellt i SFAM just nu.

Kollegial dialog online är en ny fortbildningsform där du regelbundet möter kollegor i en digital smågrupp för att diskutera allt som rör ditt yrke. Intresserad? Läs mer om Kollegial dialog online och gör en intresseanmälan på: https://sfam.se/dialog.

Vill du bli SPUR-inspektör och granska utbildningssituationen för ST-läkare i allmänmedicin? Om du är intresserad, kontakta Gösta Eliasson, SFAMs representant för SPUR. Mer information finns här.

Årets av handling 2020: Rita Fernholms avhandling “Patient safety in primary and emergency care” har utsetts till Årets avhandling 2020 av SFAM:s forskningsråd. Motiveringen lyder:
Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är viktiga för patientsäkerhetsarbetet inom primärvården.

Anmälan till Mitt-i-ST ska från oktober 2021 vara inlämnad senast 24 månader före beräknat avslutad ST. Fram tills dess gäller som tidigare 18 månader. Kontakta din studierektor om du har frågor om detta.

SFAM:s nyhetsbrev 18 december informerar om vad SFAMs styrelse har gjort under senhösten. Där står också om att det har tillkommit sju nya poddar i serien SFAMpen om allmänmedicinskt arbete.

En uppdaterad version av “Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige“, finns nu på hemsidan under Policydokument. Där beskrivs vad allmänmedicinsk verksamhet i Sverige omfattar och hur det skiljer sig från en del andra länder.