Nu finns protokollet från SFAM:s fullmäktigemöte på hemsidan under Föreningen/Om SFAM. Där hittar du också protokoll från styrelsemöten och några av de viktigare remissvaren från SFAM. Ny enklare reseräkningsblankett hittar du där, eller under Kontakt.

I SFAM:s nyhetsbrev september 2021 hittar du en mängd information om vad SFAM:s styrelse, råd och andra grupper planerar för hösten och vintern.

SFAMs fortbildningssatsning med digitalt lunchforum för erfarenhetsutbyte, som startade våren 2020, har lockat många deltagare. Mötesserien fortsätter under hösten 2021, torsdagar jämna veckor med start 26 augusti. Läs mer här.

På fullmäktigemötet i maj antogs två motioner, som styrelsen nu arbetar vidare med: att bilda ett centrum för relationskompetens, och att bilda en tänkargrupp i samarbete med DLF om ett fastläkarsystem i Sverige.

Läs SFAMS nyhetsbrev juni 2021 om kongressen, fullmäktigemötet, kurser, studie om långvariga symtom efter Covid-19, med bilder av nya styrelsen där Andreas Stomby är ny vetenskaplig sekreterare, övriga medlemmar kvarstår.

Här är länk.

Rör inte min kompetens! Om självständighet, överlevnad och förnyelse i allmänmedicin.

Carl Edvard Rudebecks föreläsning med denna rubrik på SFAM-kongressen i Åre i maj 2021 finns nu på SFAM:s hemsida, under rubriken Videofilmer. Direktlänk här.

Antalet amälningar till Mitt-i-ST har ökat kraftigt. Många fler kompetensvärderare behövs. Kurser kommer att hållas 22-24 september i Karlstad (sista anmälningsdag 20 juli), och29 nov-1 dec i Skåne, samt som vanligt på Stjärnholm utanför Nyköping 17-19 januari 2022. Dessutom planeras för ytterligare en kurs under våren 2022. Så snart detaljerna är klara kommer de att annonseras i kalendariet här på hemsidan. Läs mer om kursen här.

SFAM:s nyhetsbrev mars 2021 handlar om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte, rapporter om styrelsens och lokalföreningarnas arbete, m.m.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Allmänmedicinens sju grundpelare, ett policydokument från de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorganisation Nordic Federation of General Practice, finns nu i nyligen uppdaterad version på hemsidan.