Från och med juni är Erik Bengtsson ny huvudredaktör för SFAM:s hemsida. Erik är verksam i Halland och har sedan en tid haft ansvar för deras lokalförenings sida. Karin Lindhagen kvarstår som redaktör för kompetensvärderingsrådets information.