Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027.

Allmänläkarnas tänkargrupp med 14 deltagare från SFAM och DLF presenterar sina tankar om hur det ska gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin, med rimligt stor lista. De har också skissat en framtidsvy om hur det kan se ut om ytterligare tio år och hur hela sjukvården därigenom förbättras.

Här är dokumentet.