SFAM:s nyhetsbrev april 2022 informerar om SFAM:s fullmäktigemöte och SFAM:s allmänmedicinska kongress i Gävle 30/3-1/4, om kommande Nationella kvalitetsdagen som SFAM:s råd för patientsäkerhet och kvalitet, SFAM-Q, arrangerar 5 maj, om den nordiska allmänmedicinska kongressen som kommer att hållas i Stavanger 212-23 juni och några klipp från media om SFAM.