SFAM:s kansli har viss reducerad kapacitet under hösten.

Professionsstyrd primärvård 3-4 oktober. Gäst: Sir Sam Everington, ledande allmänläkare från London.  SFAM:s seminarium för allmänläkare och beslutsfattare. Det finns fortfarande några platser kvar.  Gå till kalendariet. (10/9)

SFAM:s nyhetsbrev september:2 om höstens aktiviteter, inklusive FQ-gruppledarkurs, utbildning för SPUR-inspektörer, Allmänläkardygnet i Göteborg, mm. (7/9)

SFAM:s nyhetsbrev september påminner om de möten som du även hittar i nyhetsbrevet från augusti samt om en indikatorworkshop om bland annat distanskontakter 7 oktober med PrimärvårdsKvalitet. SFAM efterlyser kursgranskare, informerar om nystartat nätverk för psykisk ohälsa,  uppmanar lokalföreningarna att skriva i tidskriften AllmänMedicin, m.m. Det är mycket som händer nu!  (10/8)

Nu kan du lämna in abstracts inför SFAMs kongress i Åre på sfam2020.se. Sista inlämningsdag 15 oktober 2019. (1/9)