SFAM:s kansli har viss reducerad kapacitet under hösten.