Inlägg av

Professionsstyrd primärvård

Professionsstyrd primärvård 3-4 oktober. Gäst: Sir Sam Everington, ledande allmänläkare från London.  SFAM:s seminarium för allmänläkare och beslutsfattare. Det finns fortfarande några platser kvar.  Gå till kalendariet. (10/9) SFAM:s nyhetsbrev september:2 om […]

SFAM Nyhetsbrev September

SFAM:s nyhetsbrev september påminner om de möten som du även hittar i nyhetsbrevet från augusti samt om en indikatorworkshop om bland annat distanskontakter 7 oktober med PrimärvårdsKvalitet. SFAM efterlyser kursgranskare, informerar […]