SFAM:s nyhetsbrev september påminner om de möten som du även hittar i nyhetsbrevet från augusti samt om en indikatorworkshop om bland annat distanskontakter 7 oktober med PrimärvårdsKvalitet. SFAM efterlyser kursgranskare, informerar om nystartat nätverk för psykisk ohälsa,  uppmanar lokalföreningarna att skriva i tidskriften AllmänMedicin, m.m. Det är mycket som händer nu!  (10/8)