Professionsstyrd primärvård 3-4 oktober. Gäst: Sir Sam Everington, ledande allmänläkare från London.  SFAM:s seminarium för allmänläkare och beslutsfattare. Det finns fortfarande några platser kvar.  Gå till kalendariet. (10/9)

SFAM:s nyhetsbrev september:2 om höstens aktiviteter, inklusive FQ-gruppledarkurs, utbildning för SPUR-inspektörer, Allmänläkardygnet i Göteborg, mm. (7/9)