Inlägg av

Torsdagsmöte 23 maj: Den sköra patienten

Välkommen till en digital föreläsning om vård av sköra patienter, arrangerad av SFAM och Svenska Läkaresällskapet, den 23 maj kl. 13.00–15.00.

Upptäck strategier för att identifiera sköra patienter och de nödvändiga resurserna för att stödja dem, med experter som Magnus Nord och Gunnar Carlgren. Föreläsningen följs av en session för fördjupning och kollegial dialog.

SFAM:s torsdagsmöte 21/3 – “Personlig men inte privat”

SFAM:s torsdagsmöte 21/3 – “Personlig men inte privat”
På grundutbildningen till läkarexamen lär vi oss att distansera oss från patienten, men i allmänläkarens vardag är relationen vårt viktigaste arbetsredskap. Hur kan vi vara empatiska med patienten (samtidigt som vi bibehåller fokus, högt tempo och medicinsk skärpa) utan att ge avkall på vår egen hälsa?

SFAMs rekommendationer för ST-läkare

SFAM:s rekommendationer för ST-läkare i allmänmedicin finns nu att ta del av!
ST-läkare i allmänmedicin är framtidens specialister i allmänmedicin och kommer att bli navet i svensk primärvård. För att vi ska lyckas med omställningen till God och nära vård behöver vi stödja dem och se till att de har bästa möjliga förutsättningar att bli fasta läkare med personligt ansvar för ett rimligt antal invånare. Därför har vi tagit fram detta dokument som riktar sig till ST-läkare, handledare inom primär- och sekundärvård, politiker, tjänstemän, studierektorer och verksamhetschefer. Det har varit på remissrunda inom SFAM och till Distriktsläkarföreningen.

Nyhetsbrev december 2023

I SFAM:s nyhetsbrev för december 2023 kan du läsa om ett viktigt remissvar om digital vård, chans att utbilda sig inom kompetensvärdering, kongressen 2024 och mycket mer. Trevlig läsning!  Läs det här!

SFAM torsdagsmöte 30/11: Planetary Health Prevention Campaign

SFAM torsdagsmöte 30/11: Planetary Health Prevention Campaign
Prevention – är det den enda vägen för att jorden skall förbli möjlig för människan att leva på? Kan det vara så att jordens allmänläkare genom sina kontakter med alla sorters människor har unika möjlighet att bidra till att en sådan prevention? De frågorna ställer vi idag till WONCAs (World Organization of Family Doctors) förra president Anna Stavdal, Allmänläkare, Norge, och en av ledarna för WONCAs arbetsgrupp för planetär hälsa, Dr Terry Kemple, UK. Terry har bland annat varit ordförande för Royal College of General Practitioners.