Inlägg av

SFAM:s torsdagsmöten presenterar sin nya hemsida

SFAM:s torsdagsmöten presenterar sin nya hemsida! http://www.sfamstorsdagsmoten.se/ På hemsidan finns information om vårens program och möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand. SFAM:s torsdagsmöten erbjuds sista torsdagen i månaden, fyra […]

Nyhetsbrev mars 2023

SFAM:s nyhetsbrev för mars 2023 informerar om att det är hög tid att inkomma med motioner till årets fullmäktigemöte i Kalmar och att det finns möjlighet att tycka till om […]

Nyhetsbrev februari 2023

SFAM:s nyhetsbrev för februari 2023 informerar om att det finns möjlighet att anmäla sig till årets SFAM-kongress i Kalmar, att SFAM fyller 50 år med mera. Trevlig läsning!  Läs det […]

,

Årets avhandling 2022

SFAM:s forskningsråd har utsett årets avhandling 2022. Priset går till Magnus Nord för hans avhandling Proactive Primary Care for Older Adults at High Risk of Hospital Admission (diva-portal.org) Läs mer på forskningsrådets […]

Forskningsanslag

SFAM utlyser forskningsanslag för att möjliggöra deltagande i och presentation av egen forskning vid kongress med allmänmedicinsk inriktning. Maximalt belopp är 10 000 SEK för nationell och 20 000 SEK för internationell […]

Nyhetsbrev december 2022

SFAM:s nyhetsbrev för december 2022 informerar om att medlemsantalet i SFAM fortsätter att öka, Sveriges första vetenskapliga möte om postcovid med mera. Trevlig läsning!  Läs det här!

Kongress 2023

Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj (med prekongress tisdag 9 maj). Vill du presentera något med allmänmedicinskt fokus på kongressen? Skicka in ditt abstrakt!