Fortbildningsrådet har på uppdrag av styrelsens formulerat ett dokument kring allmänläkares yrkeslånga lärande. Dokumentet finns att läsa bland policydokumenten.