SFAM:s råd för sköra äldre har sammanställt dokumentet “Utvidgad primärvård för sköra äldre i primärvården”. Det beskriver hur primärvården kan och behöver anpassas för dessa patienter för att ge dem tryggare och bättre vård. Det har antagits som föreningens policydokument av SFAM:s styrelse. Här är länk.

SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling 2019. Priset tilldelades Emma Nyströms avhandling Self-Management of Urinary Incontinence using eHealth . Motiveringen lyder:”Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av digitala hjälpmedel kan genomföras och fynden kan få stor betydelse både nationellt och internationellt.” Emma kommer att presentera sin avhandling på Sfams kongress i Åre i 14-16 maj 2020.

Tack alla SFAM-medlemmar för era insatser under året som gått!
Styrelsen och jag önskar god jul och gott nytt år och hoppas vi ses i Åre om inte tidigare!
Magnus Isacson, ordförande

Nytt för SFAMs kongress 2020 är att det blir en prekongress dagen innan, dvs 12 maj 2020, för ST-läkare och nyblivna specialister. Mer information kommer att annonseras på kongressens hemsida sfam2020.se.

Nu finns 2019 års skriftliga prov för specialistexamen på hemsidan under Specialistexamen. Aspekter på bra svar och Bra givna svar kommer senare under hösten när granskningen är klar.

SFAM:s kansli har viss reducerad kapacitet under hösten.

Professionsstyrd primärvård 3-4 oktober. Gäst: Sir Sam Everington, ledande allmänläkare från London.  SFAM:s seminarium för allmänläkare och beslutsfattare. Det finns fortfarande några platser kvar.  Gå till kalendariet. (10/9)

SFAM:s nyhetsbrev september:2 om höstens aktiviteter, inklusive FQ-gruppledarkurs, utbildning för SPUR-inspektörer, Allmänläkardygnet i Göteborg, mm. (7/9)

SFAM:s nyhetsbrev september påminner om de möten som du även hittar i nyhetsbrevet från augusti samt om en indikatorworkshop om bland annat distanskontakter 7 oktober med PrimärvårdsKvalitet. SFAM efterlyser kursgranskare, informerar om nystartat nätverk för psykisk ohälsa,  uppmanar lokalföreningarna att skriva i tidskriften AllmänMedicin, m.m. Det är mycket som händer nu!  (10/8)

Nu kan du lämna in abstracts inför SFAMs kongress i Åre på sfam2020.se. Sista inlämningsdag 15 oktober 2019. (1/9)

SFAM:s nyhetsbrev augusti  (15/8)