Kollegial dialog online är en ny fortbildningsform där du regelbundet möter kollegor i en digital smågrupp för att diskutera allt som rör ditt yrke. Intresserad? Läs mer om Kollegial dialog online och gör en intresseanmälan på: https://sfam.se/dialog.

Vill du bli SPUR-inspektör och granska utbildningssituationen för ST-läkare i allmänmedicin? Om du är intresserad, kontakta Gösta Eliasson, SFAMs representant för SPUR. Mer information finns här.

Årets av handling 2020: Rita Fernholms avhandling “Patient safety in primary and emergency care” har utsetts till Årets avhandling 2020 av SFAM:s forskningsråd. Motiveringen lyder:
Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är viktiga för patientsäkerhetsarbetet inom primärvården.

Anmälan till Mitt-i-ST ska från oktober 2021 vara inlämnad senast 24 månader före beräknat avslutad ST. Fram tills dess gäller som tidigare 18 månader. Kontakta din studierektor om du har frågor om detta.

SFAM:s nyhetsbrev 18 december informerar om vad SFAMs styrelse har gjort under senhösten. Där står också om att det har tillkommit sju nya poddar i serien SFAMpen om allmänmedicinskt arbete.

En uppdaterad version av “Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige“, finns nu på hemsidan under Policydokument. Där beskrivs vad allmänmedicinsk verksamhet i Sverige omfattar och hur det skiljer sig från en del andra länder.

Skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin som skrevs 26 oktober är nu granskat och klart. På sidan om specialistexamen kan du läsa uppgifterna i provet samt granskarnas aspekter på bra svar och exempel på bra givna svar för varje uppgift. Provet kan vara bra underlag för diskussion i ST-grupper eller i fortbildning för allmänläkare. Samtliga prov sedan 2002 finns utlagda där.

Ny enkät om primärvården på gång! 

Sveriges Läkarförbund kommer att genomföra en primärvårdenkät under oktober månad. Enkäten är ett viktigt verktyg för att få vårdens beslutsfattare att ta behövliga beslut som är bra för primärvården. Varje svar ger den ytterligare tyngd, och ökade möjligheter till nedbrytning för att se skillnader mellan regioner och områden. Med primärvårdsenkäten i ryggen har Läkarförbundet tidigare kunnat visa på behovet av en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och listningstak.  

Genom att svara på enkäten ger du oss en bra hjälp att driva opinion och påverka i frågor som är viktiga för dig! 

Enkäten kommer att skickas ut i vecka 43, i mitten av oktober.

SFAM:s nyhetsbrev 28 september 2020, med bild på styrelsen, handlar om medlemsregistret som flyttats till Läkarförbundet, webseminarier torsdagar jämna veckor om Covid och andra ämnesområden, digital kvalitetsdag 3 december, SFAM:s kongress som är flyttad till 19-21 maj 2021, och länkar till artiklar om och av SFAM i media.

Medlemsavgift på faktura från LF: SFAM:s medlemmar hanteras av SFAM:s kansli men från och med augusti 2020 använder vi oss av Sveriges läkarförbunds system för medlemsregister. Din medlemsavgift kommer därmed att synas på en faktura från Läkarförbundet, oavsett om du är medlem där. Första avisering gäller för perioden januari-augusti 2020, därefter kommer faktura varje månad. Om du har frågor om ditt medlemskap i SFAM eller fakturan som skickats ut kontakta kansli@sfam.se.