En uppdaterad version av “Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige“, finns nu på hemsidan under Policydokument. Där beskrivs vad allmänmedicinsk verksamhet i Sverige omfattar och hur det skiljer sig från en del andra länder.

Skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin som skrevs 26 oktober är nu granskat och klart. På sidan om specialistexamen kan du läsa uppgifterna i provet samt granskarnas aspekter på bra svar och exempel på bra givna svar för varje uppgift. Provet kan vara bra underlag för diskussion i ST-grupper eller i fortbildning för allmänläkare. Samtliga prov sedan 2002 finns utlagda där.

Ny enkät om primärvården på gång! 

Sveriges Läkarförbund kommer att genomföra en primärvårdenkät under oktober månad. Enkäten är ett viktigt verktyg för att få vårdens beslutsfattare att ta behövliga beslut som är bra för primärvården. Varje svar ger den ytterligare tyngd, och ökade möjligheter till nedbrytning för att se skillnader mellan regioner och områden. Med primärvårdsenkäten i ryggen har Läkarförbundet tidigare kunnat visa på behovet av en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och listningstak.  

Genom att svara på enkäten ger du oss en bra hjälp att driva opinion och påverka i frågor som är viktiga för dig! 

Enkäten kommer att skickas ut i vecka 43, i mitten av oktober.

SFAM:s nyhetsbrev 28 september 2020, med bild på styrelsen, handlar om medlemsregistret som flyttats till Läkarförbundet, webseminarier torsdagar jämna veckor om Covid och andra ämnesområden, digital kvalitetsdag 3 december, SFAM:s kongress som är flyttad till 19-21 maj 2021, och länkar till artiklar om och av SFAM i media.

Medlemsavgift på faktura från LF: SFAM:s medlemmar hanteras av SFAM:s kansli men från och med augusti 2020 använder vi oss av Sveriges läkarförbunds system för medlemsregister. Din medlemsavgift kommer därmed att synas på en faktura från Läkarförbundet, oavsett om du är medlem där. Första avisering gäller för perioden januari-augusti 2020, därefter kommer faktura varje månad. Om du har frågor om ditt medlemskap i SFAM eller fakturan som skickats ut kontakta kansli@sfam.se.

SFAM:s kongress flyttas nu till våren 2021 och hålls i Åre 19-21 maj 2021. Du som redan är anmäld behåller din plats på kongressen och din bokning på hotell. Läs mer på kongressens hemsida.

På grund av rådande situation med COVID-pandemin är all planering av kurser och evenemang högst osäker tills vidare. Vi uppdaterar fortlöpande när vi har mer information. Vid oklarheter går det bra att kontakta kansliet.

SFAMS nyhetsbrev juni 2020 informerar bland annat om föreningens fullmäktigemöte som hölls digitalt 13 maj och om ändringar i medlemsregistret. Läkaresällskapet har på initiativ från SFAM:s råd för hållbar diagnostik och behandling beslutat att driva “Välj vård klokt”,en svensk version av internationella Choosing Wisely. SFAM:s digitala lunchseminarier om Covid-19 under våren planeras fortsätta efter sommaren. I nyhetsbrevet finns också en rad länkar till artiklar och mediainslag om pandemin.

SFAM:s fullmäktigemöte hålls som digitalt möte onsdag 13 maj 2020. Fullmäktige får kallelse i särskild ordning. Möteshandlingarna finns här, under menyrubrik Föreningen. Mötet är öppet för alla medlemmar men deltagarantalet är begränsat till 100 personer. 

SFAMs andra nyhetsbrev i april 2020 finns här. Där kan du läsa om kollegialt utbyte via video om Covid-19, om priset för Årets allmänmedicinska avhandling som tilldelats Emma Nyström, och en hel del annat.