Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.00, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00 den 23 maj.

Vilka av våra patienter är ”sköra”? En grupp som inte kan göra sin röst hörd som andra grupper har rätt till en vård som tillgodoser dess behov. Det är vårdgivarens ansvar att tillgodose det. Vad krävs när det gäller struktur, kunskap och resurser för våra sköraste patienter? Medverkande: Magnus Nord, specialist i allmänmedicin och medicine doktor, samt Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, båda från SFAM:s råd för sköra äldre.

Läs mer här!