OBS! – förlängd inlämningstid till 17 november(obs nytt datum) för abstract till SFAMs kongress 2022!
Varmt välkommen att skicka in ditt abstrakt, oavsett om det är ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete eller om du har något annat av allmänmedicinsk relevans att dela med dig av. Bidragen kommer granskas av kongressens vetenskapliga kommitté som består av SFAMs forskningsråd och lokala representanter med forskningsbakgrund. Vi reserverar oss för att bidrag kan komma att nekas på grund av utrymmes- eller kvalitetsskäl. Anmälan av abstracts görs på www.sfam2022.se och anmälningstiden är förlängd till 5 november .

En fallbaserad digital utbildning om Covid-19 har skapats av Euract, European Academy fo Teachers of General Practice. Euract ingår i allmäläkarnas interantionella organisation, Wonca. Du hittar den här och den ligger också under Studiebrev.

Nu finns protokollet från SFAM:s fullmäktigemöte på hemsidan under Föreningen/Om SFAM. Där hittar du också protokoll från styrelsemöten och några av de viktigare remissvaren från SFAM. Ny enklare reseräkningsblankett hittar du där, eller under Kontakt.