Mats Martinell, universitetslektor i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.