Magnus Peterson, universitetslektor/docent i Uppsala, är ny medlem i forskningsrådet.