Jenny Berggren är ny ordförande för SFAM-Q och Susanna Calling är ny ordförande för SFAM:s forskningsråd.