SFAM:s råd för sköra äldre har sammanställt dokumentet “Utvidgad primärvård för sköra äldre i primärvården”. Det beskriver hur primärvården kan och behöver anpassas för dessa patienter för att ge dem tryggare och bättre vård. Det har antagits som föreningens policydokument av SFAM:s styrelse. Här är länk.