Skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin som skrevs 26 oktober är nu granskat och klart. På sidan om specialistexamen kan du läsa uppgifterna i provet samt granskarnas aspekter på bra svar och exempel på bra givna svar för varje uppgift. Provet kan vara bra underlag för diskussion i ST-grupper eller i fortbildning för allmänläkare. Samtliga prov sedan 2002 finns utlagda där.