Ny enkät om primärvården på gång! 

Sveriges Läkarförbund kommer att genomföra en primärvårdenkät under oktober månad. Enkäten är ett viktigt verktyg för att få vårdens beslutsfattare att ta behövliga beslut som är bra för primärvården. Varje svar ger den ytterligare tyngd, och ökade möjligheter till nedbrytning för att se skillnader mellan regioner och områden. Med primärvårdsenkäten i ryggen har Läkarförbundet tidigare kunnat visa på behovet av en nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och listningstak.  

Genom att svara på enkäten ger du oss en bra hjälp att driva opinion och påverka i frågor som är viktiga för dig! 

Enkäten kommer att skickas ut i vecka 43, i mitten av oktober.