Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027.

Allmänläkarnas tänkargrupp med 14 deltagare från SFAM och DLF presenterar sina tankar om hur det ska gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin, med rimligt stor lista. De har också skissat en framtidsvy om hur det kan se ut om ytterligare tio år och hur hela sjukvården därigenom förbättras.

Här är dokumentet.

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93, ett samlat huvudmannaskap för vård och stöd till personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Missa inte det avslutande stycket: “Vi ser helt enkelt en betydande risk för underfinansiering av det nya uppdraget för regionernas medarbetare, till exempel genom att resursöverföring kombineras med en generell smygbesparing förklädd till ”effektiviseringsstöd” eller liknande eufemism.”

SFAM:s nyhetsbrev april 2022 informerar om SFAM:s fullmäktigemöte och SFAM:s allmänmedicinska kongress i Gävle 30/3-1/4, om kommande Nationella kvalitetsdagen som SFAM:s råd för patientsäkerhet och kvalitet, SFAM-Q, arrangerar 5 maj, om den nordiska allmänmedicinska kongressen som kommer att hållas i Stavanger 212-23 juni och några klipp från media om SFAM.