SFAM:s nyhetsbrev mars 2021 handlar om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte, rapporter om styrelsens och lokalföreningarnas arbete, m.m.

SFAMs fullmäktigemöte hålls digitalt onsdag 19 maj kl 16.00-18:00. Du hittar kallelsen i tidskriften AllmänMedicin 1/2021 på sidan 2. Länk under “Läs mer”.

Allmänmedicinens sju grundpelare, ett policydokument från de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorganisation Nordic Federation of General Practice, finns nu i nyligen uppdaterad version på hemsidan.