Allmänmedicinens sju grundpelare, ett policydokument från de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorganisation Nordic Federation of General Practice, finns nu i nyligen uppdaterad version på hemsidan.