De nordiska allmänläkarföreningarna i Nordic Federation of General Practice har i ett gemensamt uttalande formulerat Allmänmedicinens sju grundpelare. Läs dokumentet här.