Välkommen att anmäla bidrag till Svensk allmänmedicinsk kongress 2024 – Call for abstracts

Planering pågår för Svensk förening för allmänmedicins kongress i Uppsala 24–26 april 2024!

Temat för årets kongress är Vart är vi på väg? och några av de som delar sina tankar kring detta är John Ioannidis, Åsa Wikforss och Linn Getz. Vi hoppas att många vill bidra till att göra kongressen bred och innehållsrik.

Alla programpunkter av allmänmedicinskt intresse välkomnas! Det finns möjlighet att presentera posters, ge muntliga presentationer av vetenskapliga arbeten, eller anordna workshops och panelsamtal.

Abstracts skickas till SFAMabstract@gmail.com – instruktioner för utformning hittas på www.sfamkongress.se.

Sista datum för inlämnande är 8 november 2023.

Företag, regioner eller organisationer som önskar ställa ut kan ta kontakt med congress@resia.se.

Väl mött!
SFAM Uppsala