Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning “Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)”.

Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad digifysisk primärvård med god tillgänglighet där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system.