Konferens för studierektorer i allmänmedicin i Göteborg 1-2 december.

OBS! Sista dag för anmälan är den 13 september.

Läs mer här!