De nordiska allmänläkarföreningarna i Nordic Federation of General Practice har i ett gemensamt uttalande formulerat Allmänmedicinens sju grundpelare. Läs dokumentet här.

Årets av handling 2020: Rita Fernholms avhandling “Patient safety in primary and emergency care” har utsetts till Årets avhandling 2020 av SFAM:s forskningsråd. Motiveringen lyder:
Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är viktiga för patientsäkerhetsarbetet inom primärvården.

Anmälan till Mitt-i-ST ska från oktober 2021 vara inlämnad senast 24 månader före beräknat avslutad ST. Fram tills dess gäller som tidigare 18 månader. Kontakta din studierektor om du har frågor om detta.