SFAM:s nyhetsbrev 18 december informerar om vad SFAMs styrelse har gjort under senhösten. Där står också om att det har tillkommit sju nya poddar i serien SFAMpen om allmänmedicinskt arbete.

En uppdaterad version av “Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige“, finns nu på hemsidan under Policydokument. Där beskrivs vad allmänmedicinsk verksamhet i Sverige omfattar och hur det skiljer sig från en del andra länder.

Skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin som skrevs 26 oktober är nu granskat och klart. På sidan om specialistexamen kan du läsa uppgifterna i provet samt granskarnas aspekter på bra svar och exempel på bra givna svar för varje uppgift. Provet kan vara bra underlag för diskussion i ST-grupper eller i fortbildning för allmänläkare. Samtliga prov sedan 2002 finns utlagda där.