Kallelse till SFAMs fullmäktigemöte 2024!
Fullmäktigemötet hålls i Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala den 24 april kl 16-18. https://www.sfamkongress.se/
Föreningens fullmäktige väljs av lokalföreningarna. Namnen på fullmäktige ska anmälas till SFAMs kansli kansli@sfam.se, senast den 21 april.
Dokumenten till mötet finns här!