God allmänmedicin. God och nära vård. God primärvård.

Är dessa begrepp synonyma? Utredningen God och nära vård redogör på ett förtjänstfullt sätt hur de ser på de två sistnämnda begreppen. Primärvården är en stor del av det som beskrivs som God och nära vård, men i begreppet kan också rymmas en hel del sådant som i dag inte ingår i primärvården. 

God allmänmedicin, vad är då det? Ibland har vi i vardagen kanske mer fokus på vad som inte är god allmänmedicin. Vad som inte är vårt bord. Vad händer om vi i stället själva definierar vad som är god allmänmedicin, och inte tillåter andra att bestämma att vi ska ta hand om allt det som inte passar eller ryms i andra delar av sjukvården? Om vi får ägna oss åt det som är våra styrkor?

God allmänmedicin är kontinuitet som ger möjlighet för läkare och patient att ömsesidigt lära känna varandra. God allmänmedicin är den breda generalistkompetensen som gör att vi kan hantera många olika problem vid ett och samma besök, följa med i patientens alla åldrar, och därmed också kunna följa alla medlemmar i en familj om de så önskar. God allmänmedicin är förmågan till aktiv exspektans som besparar både patienten och samhällsekonomin onödiga utredningar och ibland onödiga behandlingar. God allmänmedicin är naturligtvis också mycket mera!

”SFAM verkar för god allmänmedicin och en tydlig roll för allmänläkaren i människors liv”. Det är en formulering som föreningens styrelse landade i vid vårt styrelseinternat i Sigtuna i september, som en del av en övning att med hjälp av verktyg från Appreciative Inquiry göra en styrkebaserad framtidsspaning. Hur känns den formuleringen? Hur ser en tydlig roll för allmänläkaren ut i dina ögon?

Hur verkar vi för en god allmänmedicin och en tydlig roll för allmänläkaren i människors liv? Jag tänker att det är möjligt att göra på många olika plan. Först och främst i det enskilda patientmötet! Jag tänker ofta, framförallt i OS- och VM-tider, att det är fantastiskt att få nya chanser flera gånger varje dag att göra ett gott arbete. Inte bara någon enstaka minut vart annat eller vart fjärde år!

I vardagens samarbete med distriktssköterskor, fysioterapeuter och alla andra medarbetare på hälsocentralen kan vi också verka för god allmänmedicin. I min värld skapas den goda allmänmedicinen av alla som ingår i teamet kring patienten. En tydlig roll för allmänläkaren utestänger inte andra professioner!

Vi kan också verka för god allmänmedicin i handledning av utbildningsläkare, som studierektorer, i allmänmedicinsk forskning, som medicinska rådgivare eller som chefer. Även utanför jobbet är vi många som verkar för en god allmänmedicin, som aktiva lokalt eller nationellt i SFAM, DLF eller på politiska uppdrag.

Vem är då jag som skriver dessa rader? Jag heter Annika Larsson och har sedan drygt 20 år försökt verka för god allmänmedicin vid Kåge-Moröbacke Hälsocentral i Skellefteå i Västerbotten. Roller, fokus och räckvidd för ambitionerna har växlat genom åren. Förutsättningarna för framgång har varierat och ofta förändrats, ibland förutsägbart men ofta oväntat. Glädjen i patientmötet har alltid funnits där, som ett stadigt ankare som gjort det värt att fortsätta kämpa för en god allmänmedicin, även när omständigheterna inte varit de bästa.

Nu har jag plötsligt och på ett oväntat sätt fått ytterligare en arena att verka på. Sedan maj 2018 sitter jag i styrelsen för SFAM. När vår tidigare ordförande Hanna Åsberg i oktober av hälsoskäl lämnade sitt styrelseuppdrag fick jag styrelsens förtroende att gå in i ordföranderollen fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte i maj 2019. Hanna har gjort ett mycket gott arbete som ordförande, och för detta vill jag och styrelsen säga ett stort TACK!

För att kunna fortsätta att göra ett gott arbete behöver vi nu prioritera och fördela arbetsuppgifter och uppdrag, inte bara inom styrelsen utan också till och via våra olika råd, nätverk och lokalföreningar. Detta behöver inte vara en sämre lösning, utan kan tvärt om vara en möjlighet att engagera fler medlemmar i arbetet för god allmänmedicin! Närmast förestående är att leverera SFAM:s remissvar på utredningen God och nära vård. Där har styrelsen haft god nytta av alla svar från lokalföreningarna. Stort tack till alla er som engagerat er i skrivandet! När denna tidning kommer ut torde SFAM:s fullständiga remissvar gå att läsa på hemsidan, sfam.se. Titta gärna in där, så kan du hitta fler verktyg för strävan mot en god allmänmedicin!

Annika Larsson
T.f. ordförande i Svensk förening för allmänmedicin
annika.larsson@sfam.se

Ledare i AllmänMedicin 4-2018