Svenska Läkaresällskapet (SLS) presenterar en rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler och arbetet har skett inom ramen för Svenska Läkaresällskapets arbete med att ta fram en modell för professionsbaserad kvalitetsrevision. Den finns på SLS hemsida, länk här.

SFAM och DLF har gemensamt skrivit två nya policydokument, om övergångslösningar till fullt utbyggd primärvård, och om fast läkare i praktiken, samt en powerpointpresentation om vad allmänmedicin är. Du hittar dem här, eller klicka under Föreningen / Policydokument, eller använd sökfunktionen.