Anmäl bidrag till SFAMs kongress i Uppsala 24–26 april 2024!

Temat är: 𝑉𝑎𝑟𝑡 ä𝑟 𝑣𝑖 𝑝å 𝑣ä𝑔? och några av de som delar sina tankar kring detta är John Ioannidis, Åsa Wikforss och Linn Getz.

Vi hoppas att många vill bidra till att göra kongressen bred och innehållsrik. Alla programpunkter av allmänmedicinskt intresse välkomnas!

Det finns möjlighet att presentera posters, ge muntliga presentationer av vetenskapliga arbeten, eller anordna workshops och panelsamtal.

Abstracts skickas till 𝐒𝐅𝐀𝐌𝐚𝐛𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 – instruktioner för utformning hittas på 𝒘𝒘𝒘.𝒔𝒇𝒂𝒎𝒌𝒐𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔.𝒔𝒆

Sista datum för inlämnande är 8 november 2023.

Välkomna med era bidrag!

SFAMs forskningsråd

SFAM Uppsala