SFAM har utlyst två forskningsanslag för aktivt deltagande i nationell eller internationell kongress. Kongressen ska ha en inriktning som är relevant utifrån allmänmedicinskt perspektiv och sökanden ska delta aktivt med presentation av forskningsprojekt. Det är nu dags att söka det andra anslaget senast 31/8. Anslagens storlek är max 10 000 SEK för nationell kongress och 20 000 SEK för internationell kongress. 

För mer information och blankett för ansökan se information här: https://sfam.se/svensk-forening-for-allmanmedicins-forskningsanslag-for-deltagande-i-kongress/