SFAM torsdagsmöte 26/10: Fötter på allmänläkarmottagningen

TID: Den 26 oktober kl.13.00–14.15, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.15–15.00.

https://www.sls.se/sfams-torsdagsmoten/kalender/sfam-torsdagsmote-2610/