SFAM Västerbotten

Ordförande: Jenny Lillqvist, jenny.lillqvist@regionvasterbotten.se

Kontaktperson: Andreas.Lindmark@regionvasterbotten.se

Välkomna till SFAM Västerbotten!

Styrelse vald 2020-02-11:

Ordförande: Jenny Lillqvist, DL Vindelns hälsocentral
Vice ordförande: Andreas Lindmark, DL Ersboda hälsocentral

Ledamöter:
Amrei Wallmark, DL Byske hälsocentral
Lena Granlund, DL Ålidhems hälsocentral
Jenny Stattin, DL Dragonens hälsocentral Umeå
Christina Lorén, ST-läkare Norrlandskliniken

Kassör och sekreterare väljs internt inom styrelsen.

Kontakta gärna någon av oss (förnamn.efternamn@regionvasterbotten.se) om du vill veta mer om SFAM Västerbotten, vill bli medlem, aktiv i styrelsen eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Västerbotten!

Det går också att följa “SFAM Västerbotten (Svensk förening för allmänmedicin)” på vår facebooksida för information om föreningens verksamhet, aktuella frågor och evenemang.

Årsmötesprotokoll SFAM Västerbotten 2020-02-11