Nätverk för konsultation

SFAM:s nätverk för konsultation bildades i samband med SFAM:s kongress i Karlstad i april 2017.

Information om nätverket finns i tidskriften AllmänMedicin 1/2018, sidan 5.

Kontaktpersoner:

Staffan Ahlkvist  staffan.ahlkvist@gmail.com

Anneli Vinensjö här
Charlotte Hedberg här
Conny Svensson här 
Gerd Carlsson Ahlén här
Malin Lagerberg här
Mats Rydberg här