Nätverk för konsutation

SFAM:s nätverk för konsultation bildades i samband med SFAM:s kongress i Karlstad i april 2017.

Information om nätverket finns i tidskriften AllmänMedicin 1/2018, sidan 5.

Kontaktpersoner:

Staffan Ahlkvist  staffan.ahlkvist@gmail.com

Anneli Vinensjo <anneli.vinensjo@vgregion.se>
Charlotte Hedberg <Charlotte.Hedberg@ki.se>,
Conny Svensson <connysvensson44@gmail.com>,
Gerd Carlsson Ahlén <gerd.ahlen@gmail.com>,
Malin Lagerberg <malinlagerberg@gmail.com>,
Mats Rydberg <merydberg@gmail.com>,