← Tillbaka

Mitt i ST

Mitt-i-ST är SFAMs metod för extern kompetensvärdering halvvägs genom ST. I målbeskrivningen för ST-utbildningen rekommenderas en sådan extern värdering, och i några landsting och regioner är det ett krav i ST-kontraktet. Den omfattar två moment – portfölj och praktikdag.

Varför skall man som ST-läkare göra Mitt-i-ST?
Syftet med Mitt-i-ST är att ge dig som ST-läkare hjälp och stöd för fortsatt planering av tjänstgöring och kompetensutveckling genom att undersöka vilka dina behov är. Därför ska Mitt-i-ST helst göras när du har 2-3 år kvar, och allra senast när du har 1 år kvar av ST. Du måste anmäla dig senast när du har 18 månader kvar tills du är klar med ST, men helst förstås mycket tidigare. 

Hur går det till?
Mitt-i-ST innebär att en erfaren kollega med särskild utbildning för kompetensvärdering besöker din vårdcentral, tittar på hur du arbetar och går igenom din utbildningsplan och den mitt-i-st-portfölj du skickat i förväg. Du och värderaren samtalar med din handledare samt eventuellt också studierektor och verksamhetschef.  Värderaren kommer från ett annat landsting, eller i större regioner åtminstone från ett annat sjukvårdsområde. Dagen ger grund för planering av hur sista delen av ST kan ge bästa möjliga utbildning just för dig.

Anmälningsblankett och mer information för ST-läkare och värderare hittar du i menyn till höger. 

Anmälan kan du göra när som helst under året, men senast 18 månader innan du är klar med din ST. Information om kostnader finns i anslutning till anmälningsblanketten. Obs! Du behöver veta faktureringsadress när du fyller i blanketten. 

Här finns kort information om Mitt-i-ST, en A4-sida att skriva ut för handledare, chefer och andra som behöver en kort orientering.

Frågor om Mitt-i-ST kan ställas till koordinatorn för Mitt-i-ST katarina.boltenstern@sfam.se eller till  mittist@sfam.se.

Utbildning för mitt-i-st-värderare: SFAMs kurs i kompetensvärdering

Mitt-i-ST arrangeras av SFAMs råd för kompetensvärdering. På rådets sida hittar du också information om specialistexamen och andra former för kompetensvärdering.