SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Kongresser

Nordisk kongress i allmänmedicin 17-20 juni 2019

_______________________

Wonca Europe 26-29 juni 2019
_______________________

SFAM:s kongress 13-15 maj 2020 i Åre
_______________________

Se även kalendariet.

Tidskriften

Läkarstudenten Linnea berättar om sina upplevelser av allmänmedicin.
Olika universitet berättar om hur de lagt upp undervisningen i allmänmedicin och hur de planerar för den nya utbildningen.

Aktuellt

24/6 2019

SFAM:s hemsida är sedan några veckor tidvis inte tillgänglig. Det beror på problem hos webhotellet. Felet är identifierat och man arbetar med att rätta till det. Vi får be läsarna ha tålamod.

_______________________

8/6 2019

Nu kan du se filmer från några av Borås-kongressens symposier här på hemsidan.

_______________________

27/5 2019

Förlängda handläggningstider på kansliet.

SFAM:s kansli har under en period haft kraftigt minskad kapacitet. Ärenden som utbetalning av arvoden och reseersättning, förfrågningar och medlemsärenden har därför längre handläggningstider än normalt. Styrelsen beklagar detta och ber om överseende.

_______________________

10/5 2019

På SFAMs kongress i Borås 8-10 maj valdes Magnus Isacson till ny ordförande. Läs mer i SFAM:s nyhetsbrev från kongressen.

_______________________

30/4 2019

Läs SFAM:s nyhetsbrev sista april här.

_______________________

11/4 2019

Utbildning för SPUR-inspektörer 15 oktober. Se kalendariet.

_______________________