Kallelse till SFAMs fullmäktigemöte 8 maj 2019

Medlemmarna i Svensk förening för allmänmedicin kallas härmed till fullmäktigemöte 2019 på Borås Kongress onsdagen 8 maj kl 16.00-18.00
Varje SFAM-medlem äger rätt att närvara och yttra sig vid föreningens fullmäktige, men endast fullmäktige äger rätt att delta i beslut.
Här finns Kallelsen i dess helhet samt
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och budget samt särskilda ärenden kommer att läggas ut här senare.

SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 1 – 2019 Våra mest behövande patienter

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienterna med störst behov prioriteras. Men vilka är de egentligen?

Aktuellt

11/4 2019

Utbildning för SPUR-inspektörer 15 oktober. Se kalendariet.

_______________________

4/4 2019

Läs SFAM:s nyhetsbrev april 2019 här. Om kongressen, mm.

_______________________

3/3 2019

Wonca har utfärdat ett nytt dokument:
”Declaration calling for family doctors of the world to act on planetary health”. 

_______________________

8/2 2019

Året allmänmedicinska avhandling 2018 har utsetts av SFAM:s forskningsråd: ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?” av Minna Johansson. Läs motiveringen här. Priset utdelas vid SFAM: kongress i Borås 8-10 maj, och avhandlingen presenteras där av författaren.

_______________________