• Svensk allmänmedicinsk kongress Karlstad 2017

  Svensk allmänmedicinsk kongress Karlstad 2017

  Nu har vi uppdaterat program och annan information om kongressen! Välkommen att anmäla dig !

  Kursen startar den 26 apr 2017
 • St-dagarna i Åre

  St-dagarna i Åre

  Varmt välkommen till Åre och ST-dagarna i allmänmedicin 13 till 15 september 2017!

  Kursen startar den 13 sep 2017
 • Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  på ön Skopelos i Grekland 18-22 september 2017. Varmt välkommen till en workshop med inspirerande föreläsningar och praktiska seminarier. Workshopen är särskilt till för dig som vill få den allmänmedicinska fortbildningen grundad på analys utifrån en kompetensvärdering.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 15 apr 2017
  Kursen startar den 18 sep 2017
 • Från kinetik till klinik – kurs i klinisk farmakologi enligt b3-målet

  Från kinetik till klinik – kurs i klinisk farmakologi enligt b3-målet

  Kursen riktar sig till kliniskt verksamma ST-läkare och specialister. Vi tar upp frågor som utgör ST-läkares delmål b3 avseende effektiv användning av läkemedel i klinisk vardag. Även enstaka frågeställningar från delmålen a2 (etik, mångfald och jämlikhet) och a5 (medicinsk vetenskap) berörs.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 11 jun 2017
  Kursen startar den 18 okt 2017
 • Tisdagsdebatter och Konst och Läkekonst 2017

  Tisdagsdebatter och Konst och Läkekonst 2017

  Tisdagar kl. 18-19.30 i Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

  Kursen startar den 20 mar 2017
 • Dermatoskopi Chaos & Clues

  Dermatoskopi Chaos & Clues

  Vill du lära dig det senaste inom dermatoskopi? Mycket har hänt sedan dermatoskopin på allvar introducerades inom dermatologin för drygt 30 år sedan. Vid den senaste internationella konferensen om dermatoskopi i Wien april 2015 stod det klart att allt fler specialister framhåller betydelsen av att ”analysera mönster” utöver att ”känna igen mönster”. Både som ST-läkare och specialist finns det stora vinster med att lära sig grunderna i mönsteranalys. Med stöd av specialutbildade dermatologer kommer du snabbt att utveckla dina kunskaper inom dermatoskopi för att lära dig skillnaden mellan benigna nevi och maligna melanom. Kursen är mycket uppskattad och erhåller alltid mycket goda betyg från kursdeltagarna. Välkommen till en utbildningsdag i Dermatoskopi enligt Chaos & Clues! Nu även med möjlighet till askultering hos erfaren dermatolog. Mycket uppskattad kurs med höga betyg från tidigare deltagare. Kursen genomförs 4 gånger per år.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 21 apr 2017
  Kursen startar den 28 apr 2017
 • Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete på XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete på XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

  Sista anmälningsdatum för kursen är 16 maj 2017
  Kursen startar den 5 okt 2017
 • Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvården, den palliativa vården, geriatriken och ger en fördjupning i den medicinska behandlingen av symtomlindring i livets slutskede.

  Kursen startar den 30 maj 2017
 • Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

  Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

  Välkommen till en fortbildningsdag den 1 juni om hudsjukdomar i allmänläkarens vardag. Många patienter med olika typer av hudsymtom söker hjälp i primärvården. Hur kan man diagnostisera och behandla de vanligaste hudsjukdomarna och vilka ska remitteras vidare? Vilka är differentialdiagnoserna?

  Sista anmälningsdatum för kursen är 22 maj 2017
  Kursen startar den 1 jun 2017
 • Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

  Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

  Välkommen till Hjärtat i blickpunkten – kardiologi i vardagen, två utbildningsdagar 4-5 maj med diagnostik, behandling och handläggning av vanliga kardiovaskulära tillstånd som läkaren möter i sin vardag. Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 27 apr 2017
  Kursen startar den 4 maj 2017
 • Visa fler