• Att lära och utvecklas i sin profession

  Att lära och utvecklas i sin profession

  Att lära och utvecklas i sin profession innehåller praktiska verktyg och konkreta strategier för systematisk reflektion, kontinuerligt lärande och professionell utveckling i olika sammanhang. Utgångspunkten är att lärande och utveckling är en aktiv process som sker genom interaktion och delaktighet i en social kontext. Den främjas av reflektion och dialog. Här utgör det kliniska arbetet i sig en rik källa. De olika kapitlen tar upp innebörden av en profession, reflektionens betydelse, feedback, interprofessionellt lärande, att lära och utvecklas i grupp, rollen som pedagog och ledare, evidensbaserat arbete samt utvecklings- och förbättringsarbete.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi

  Klinisk kemi presenterar det som är vanligt och viktigt inom klinisk kemi på ett lättillgängligt sätt.

 • ABC för medicinskt oförklarade symtom

  ABC för medicinskt oförklarade symtom

  ABC för medicinskt oförklarade symtom är en tydlig och praktisk handledning för dem som arbetar med att identifiera och handlägga patienter som uppvisar symtom som inte helt och hållet kan förklaras av sjukdom. Boken ger en översikt över generella principer och tekniker, och diskuterar i detalj vissa vanliga symtom som till exempel huvudvärk, smärta, andnöd, trötthet och yrsel.

 • 13:e Nationella Kvalitetsdagen för primärvården

  13:e Nationella Kvalitetsdagen för primärvården

  Tema: Förbättringsarbete i praktiken. Hur gör vi skillnad i vardagen?

  Sista anmälningsdatum för kursen är 30 okt 2016
  Kursen startar den 24 nov 2016
 • Kunskap och läkekonst

  Kunskap och läkekonst

  Det här är en bok om kunskap och praktisk medicin. Den är grundad i författarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt.

 • Idéseminarium 1-2 december

  Idéseminarium 1-2 december

  INBJUDNA TORSDAG 1 DECEMBER : Lokalföreningsrepresentanter och Referensgruppen för Projekt 2016 Utveckling av lokal fortbildning (ULF), delprojekt 3 FREDAG 2 DECEMBER (med möjlighet att anlända till gemensam middag torsdag kväll) Samtliga råd Fortbildningssamordnare SFAM:s nätverk Övriga fortbildningsintresserade

  Sista anmälningsdatum för kursen är 6 okt 2016
  Kursen startar den 1 dec 2016
 • Diagnos och riskhantering i primärvården

  Diagnos och riskhantering i primärvården

  Diagnos och riskhantering i primärvården beskriver allmänsjuk­vården när den är som bäst och visar hur allmänläkare kan hantera frågor för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Här beskrivs primärvården som evidensbaserad och patientcentrerad.

 • Allmänläkarpraktikan - Smärta, sömn och stress

  Allmänläkarpraktikan - Smärta, sömn och stress

  Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande frågorna angående smärta, sömn och stress.

 • Allmänläkarpraktikan - Njursjukdomar urologi gynekologi

  Allmänläkarpraktikan - Njursjukdomar urologi gynekologi

  Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjuk-domarna inom nefrologi, urologi och gynekologi.

 • Allmänläkarpraktikan - Gastroenterologi och anemi

  Allmänläkarpraktikan - Gastroenterologi och anemi

  Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande mag- och tarmsjukdomarna.

 • Visa fler