Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 1 – 2018

Aktuellt

12/10 -2018

Sista dag för abstracts till SFAMs kongress 2019 är ändrad från 15 oktober till 5 november.


10/10 – 2018
SFAM:s ordförande Hanna Åsberg avgår pga hälsoskäl. Annika Larsson, styrelseledamot från Skellefteå, blir ny ordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte i maj 2019.

Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad. Det kan därför saknas information eller delar som kommer dyka upp i samband med att arbetet fortskrider. Tack för ert tålamod!