• Dokument Åtagandenivå beslutat av styrelsen 2017-06-21

  Dokument Åtagandenivå beslutat av styrelsen 2017-06-21

  Läs dokumentet här:

  Kursen startar den 22 jun 2017
 • Handledarutbildning för ST-handledare och ST-läkare

  Handledarutbildning för ST-handledare och ST-läkare

  Handledarutbildning för läkare 3 dagar i centrala Stockholm

  Sista anmälningsdatum för kursen är 31 dec 2017
  Kursen startar den 5 feb 2018
 • Juridik för läkare

  Juridik för läkare

  Juridikutbildning för läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2015:8 och 2008:17

  Kursen startar den 8 feb 2018
 • XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

  Sista anmälningsdatum för kursen är 5 sep 2017
  Kursen startar den 5 okt 2017
 • Reumatologi för primärvård och företagshälsovård

  Reumatologi för primärvård och företagshälsovård

  Välkommen till en kursdag om utredning och behandling av de vanligast förekommande reumatiska led och systemsjukdomarna. En dag med syfte att ge dig en bred uppdatering och bättre förutsättningar för att säkerställa rätt behandling.

  Kursen startar den 7 dec 2017
 • Avancerad kurs i behandling av ben & fotsår

  Avancerad kurs i behandling av ben & fotsår

  Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel. Denna dag leds av docent Mats Bjellerup, klinikchef vid Hudkliniken Helsingborgs lasarett. Han tog emot SSDV:s stora pedagogiska pris 2016 och betraktas som ett av Sveriges främsta namn på bensårsområdet.

  Kursen startar den 24 okt 2017
 • Hudtumörer och dermatoskopi

  Hudtumörer och dermatoskopi

  Merparten av patienter med hudåkommor omhändertas inom primärvården. Den medicinska utvecklingen inom dermatologin är snabb och det föreligger ett ständigt behov av kontinuerlig vidareutbildning inom detta område för läkare och annan berörd personal som arbetar inom vården. Dagen ger en bred uppdatering inom området.

  Kursen startar den 21 nov 2017
 • Svensk allmänmedicinsk kongress

  Svensk allmänmedicinsk kongress

  Välkomna till Norrköping den 18-20 april!

  Kursen startar den 18 apr 2018
 • Visa fler