SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 4 – 2018 Tema: Allmänläkaren som specialist på osäkerhet

Vetenskapen kan hjälpa läkaren att reducera osäkerhet, men aldrig eliminera den helt. Allmänläkaren måste bejaka osäkerheten och lära sig hantera den. Här finns många bra artiklar att använda som underlag i fortbildning och FQ-grupper.

Aktuellt

17/12 2018

Läs SFAMs nyhetsbrev december 2018 här.


30/11 2018

Ansökan om forskningsmedel från Läkaresällskapet senast 1 februari 2019.
Nominering till Läkaresällskapets priser senast 1 mars 2019.
/Björn Landström, vetenskaplig sekreterare i SFAM


06/11 -2018

SFAMs styrelse har idag efter många goda synpunkter och stort engagemang från lokalföreningar och råd sammanfattat föreningens synpunkter på delbetänkande 2 i utredningen God och nära vård, som leds av Anna Nergårdh, i ett remissvar till socialdepartementet. Klicka här för att läsa remissvaret i sin helhet.


10/10 – 2018

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg avgår pga hälsoskäl. Annika Larsson, styrelseledamot från Skellefteå, blir ny ordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte i maj 2019.