SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Tidskriften

Nr 4 – 2018 Tema: Allmänläkaren som specialist på osäkerhet

Vetenskapen kan hjälpa läkaren att reducera osäkerhet, men aldrig eliminera den helt. Allmänläkaren måste bejaka osäkerheten och lära sig hantera den. Här finns många bra artiklar att använda som underlag i fortbildning och FQ-grupper.

Aktuellt

3/3 2019

Wonca har utfärdat ett nytt dokument:
”Declaration calling for family doctors of the world to act on planetary health”. 

_______________________

12/2 2019

Läs SFAMs nyhetsbrev februari 2019 här.

_______________________

8/2 2019

Året allmänmedicinska avhandling 2018 har utsetts av SFAM:s forskningsråd: ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?” av Minna Johansson. Läs motiveringen här. Priset utdelas vid SFAM: kongress i Borås 8-10 maj, och avhandlingen presenteras där av författaren.

_______________________

31/1 2019

Wonca och WHO kommer överens om närmare samarbete enligt pressmeddelande 28 januari 2019.