• Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete på XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete på XIV:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

  Sista anmälningsdatum för kursen är 16 maj 2017
  Kursen startar den 5 okt 2017
 • Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvården, den palliativa vården, geriatriken och ger en fördjupning i den medicinska behandlingen av symtomlindring i livets slutskede.

  Kursen startar den 30 maj 2017
 • Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

  Hudsjukdomar i primärvårdens vardag

  Välkommen till en fortbildningsdag den 1 juni om hudsjukdomar i allmänläkarens vardag. Många patienter med olika typer av hudsymtom söker hjälp i primärvården. Hur kan man diagnostisera och behandla de vanligaste hudsjukdomarna och vilka ska remitteras vidare? Vilka är differentialdiagnoserna?

  Sista anmälningsdatum för kursen är 22 maj 2017
  Kursen startar den 1 jun 2017
 • Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

  Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

  Välkommen till Hjärtat i blickpunkten – kardiologi i vardagen, två utbildningsdagar 4-5 maj med diagnostik, behandling och handläggning av vanliga kardiovaskulära tillstånd som läkaren möter i sin vardag. Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 27 apr 2017
  Kursen startar den 4 maj 2017
 • Svensk allmänmedicinsk kongress Karlstad 2017

  Svensk allmänmedicinsk kongress Karlstad 2017

  Nu har vi uppdaterat program och annan information om kongressen! Välkommen att anmäla dig !

  Kursen startar den 26 apr 2017
 • Regionalt cancercentrum söker primärvårdsläkare

  Regionalt cancercentrum söker primärvårdsläkare

  Regionalt cancercentrum söker primärvårdsläkare till framtagande av beskrivningar till nya SVF

  Kursen startar den 13 feb 2017
 • Mitt-i-ST-seminarium

  Mitt-i-ST-seminarium

  SFAMs kompetensvärderingsråd samlar årligen Mitt-i-ST-värderare till ett seminarium för att utbyta erfarenheter och utveckla värderarkompetensen. Vi ger och får en uppdatering om läget, läser och ger återföring gruppvis på varandras mitt-i-st-rapporter, och diskuterar hur Mitt-i-ST kan utvecklas och förbättras.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 6 mar 2017
  Kursen startar den 13 mar 2017
 • Handledarutbildning för ST-handledare och ST-läkare

  Handledarutbildning för ST-handledare och ST-läkare

  Datum: 8 - 10 maj 2017 i centrala Stockholm. Utbildningen uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8 och 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. För ST-läkare uppfylls kursmålet i delmål 16 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2008 respektive delmål a1 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2015.

  Kursen startar den 8 maj 2017
 • Juridik för läkare

  Juridik för läkare

  Datum: 11 och 12 maj 2017 i centrala Stockholm. En kurs i juridik är obligatorisk för alla ST-läkare i vidareutbildning enligt SOSFS 2015:8 och vår kurs uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivningar angående delmål a6. För ST-läkare i vidareutbildning enligt författningen SOSFS 2008:17 är kursen inte obligatoriskt men uppfyller delmål 18 i Socialstyrelsens målbeskrivningar.

  Kursen startar den 11 maj 2017
 • Kursus i ”Grønlandsmedicin”

  Kursus i ”Grønlandsmedicin”

  Har du overvejet at arbejde i Grønland? Så er her en enestående mulighed for at forberede dig og sikre, at du har de fornødne færdigheder og kompetencer - samt opleve det Grønlandske Sundhedsvæsen på nært hold.

  Kursen startar den 28 mar 2017
 • Visa fler