SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Kongresser

SFAM:s kongress 13-15 maj 2020 i Åre
_______________________

Wonca Europe 2020 i Berlin 24-27 juni.
Tema: Core values of Family Medicine: Threats and Opportunities.
_______________________

Se även kalendariet.

Tidskriften

Läkarstudenten Linnea berättar om sina upplevelser av allmänmedicin.
Olika universitet berättar om hur de lagt upp undervisningen i allmänmedicin och hur de planerar för den nya utbildningen.

Aktuellt

15/8 2019

SFAM:s nyhetsbrev augusti innehåller information om höstens aktiviteter: seminarium om professionsstyrd primärvård med gäst Sam Everington från London 3-4 oktober, ST-dagar 6-8 november, Nationella kvalitetsdagen 28 november, ansökan om projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning senast 27 augusti.

_______________________

19/7 2019

Nytt nationellt vårdprogram för outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi, utarbetat av Svensk Gastroenterologisk Förening  i samarbete med SFAM.

_______________________

6/7 2019

Protokoll från 2019 års fullmäktigemöte finns nu att läsa på hemsidan under Föreningshandlingar.

_______________________

24/6 2019

SFAM:s nyhetsbrev i juni  handlar om SFAM:s nya fortbildningsprojekt, SFAM i Almedalen, Kvalitetsdagen och ST-dagarna, filmer från Boråskongressen samt delbetänkande 3 om God och nära vård, där styrelsen gärna vill ha synpunkter inför sitt remissvar.

_______________________

8/6 2019

Nu kan du se filmer från några av Borås-kongressens symposier här på hemsidan.

_______________________

27/5 2019

Förlängda handläggningstider på kansliet.

SFAM:s kansli har under en period haft kraftigt minskad kapacitet. Ärenden som utbetalning av arvoden och reseersättning, förfrågningar och medlemsärenden har därför längre handläggningstider än normalt. Styrelsen beklagar detta och ber om överseende.

_______________________