SFAM:s kongress 2023 hålls i Kalmar 10-12 maj, prekongress 9 maj.

SFAM:s vetenskapliga kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj  med prekongress 9 maj. Information kommer att publiceras löpande på sfamkongress.se. Sista dag för anmälan är 6 april (8 mars om man vill boka boende vi kongressbyrån). Anmäl dig här!

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 29-31 maj 2023

Stjärnholms slott Stjärnholms slott, Oxelösund

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 29-31 maj 2023 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 24 april 2023. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 2-4 oktober 2023, preliminärt.

Stjärnholms slott Stjärnholms slott, Oxelösund

Preliminärt planeras en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 2-4 oktober 2023 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Mer information kommer senare. Du hittar mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kontaktpersoner: Ulf Måwe (ulf@mawe.se), Robert Svartholm (polarull.svartholm@telia.com).

3rd EURACT Medical Education Conference

Bled - Slovenien Bled, Slovenien

3rd EURACT Medical Education Conference ”General Practice Education - Surfing the waves of change” Bled – Slovenia, 5-7 oktober 2023