Lunchwebinar arrangerat av Svenska Hjärtförbundet

Program: Vad säger 2021 års preventions-riktlinjer kring blodtryck? Anna Egerstedt, Malmö Bästa Akuta omhändertagandet, skillnader i symptom hos äldre vid akut sjukdom Fredrik von Wowern, Malmö Egenhantering efter hjärttransplantation Anna Forsberg, Lund 12 december 12.30-13.30 Sänds via Zoom, kostnadsfritt Läs mer här!

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 16-18 januari 2023

Stjärnholms slott Stjärnholms slott, Oxelösund

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 16-18 januari 2022 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 12 december 2022. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]

SFAM:s kongress 2023 hålls i Kalmar 10-12 maj, prekongress 9 maj.

SFAM:s vetenskapliga kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj  med prekongress 9 maj. Abstraktinlämning öppet nu! Boka in Svensk allmänmedicinsk kongress i Kalmar 10-12 maj 2023 (med prekongress 9 maj). Information kommer att publiceras löpande på sfamkongress.se. Du som vill presentera något med allmänmedicinskt fokus på kongressen kan redan nu skicka in ditt […]

3rd EURACT Medical Education Conference

Bled - Slovenien Bled, Slovenien

3rd EURACT Medical Education Conference ”General Practice Education - Surfing the waves of change” Bled – Slovenia, 5-7 oktober 2023