Nätverk för fortbildningssamordnare

Kontakt

Jannike Norström, jannike.norstrom@vgregion.se

Nätverkets arbete

Nationell grupp för fortbildningssamordnare, dvs. personer inom landsting och regioner som är involverade i den lokala fortbildningen för specialister i allmänmedicin.

Nätverket brukar ha två fysiska möten per år. Om du är intresserad av att delta i nätverket, hör av dig till kontaktpersonen.Enkät till fortbildningssamordnare mars 2022

Sammanfattning:

 • Nästan alla regioner har utsett en eller flera fortbildningssamordnare/motsv. 
 • Industrisponsring förekommer inte.
 • Allmänläkardagar av varierande längd erbjuds i nästan alla regioner.
 • I tre regioner är allmänläkardagar inte öppna för läkare i privat driven verksamhet.

Checklista för uppdrag

Uppdrag som fortbildningssamordnare

När man åtar sig ett uppdrag som fortbildningssamordnare bör det finnas en skriftlig överenskommelse om förutsättningarna för uppdraget. Uppdragets innehåll kan variera mellan olika regioner och landsting.

Nedanstående chedcklista är framtagen vid nätverksmötet för fortbildningssamordnare 2017-10-20 och kan användas av den som har eller som planerar att åta sig ett uppdrag som fortbildningssamordnare.

 • Vilka uppgifter ingår i uppdraget?
 • Är uppdraget tidsbegränsat?
 • Hur mycket arbetstid skall användas för uppdraget (alt. vilken ersättning ges)?
 • Innebär uppdraget ett extra lönepåslag?
 • Hur mycket administrativt stöd ingår (hjälp med bokningar, utskick etc.)?
 • Var ligger budgetansvaret för fortbildningsinsatserna? Disponerar fortbildningssamordnaren en egen budget?
 • Gäller fortbildningsuppdraget enbart allmänläkare, eller ingår fler personalkategorier eller krav på samordning?
 • Finns utrymme för egen kompetensutveckling, t ex deltagande i nationella nätverksmöten?
 • På vilket sätt regleras uppdraget om nya uppgifter skulle tillkomma?
 • Är uppdraget definierat i en skriftlig överenskommelse?

Dokument antaget av SFAM:s styrelse 2017-11-30