Publikationslista för Rådet för hållbar diagnostik och behandling

Alias “SFAM-H”

Kronologiskt redovisad men utan strikt ordning inom åren. Inklusionen av publikationer är bred och ett antal personer som inte är med i Rådet, men som å andra sidan inte antas direkt motsätta sig dess inställning, finns med bland författarna. Ett grundkrav är dock att minst en författare är rådsmedlem.

En replik med viktigt innehåll har medtagits (Mohaddes Ardebili & Bojestig). Kommentarer och liknande i tex Läkartidningen är dock inte med.

Vad gäller publikationer från tiden före Rådets bildande 29 september 2017, är enstaka sådana som avspeglar dess bakgrund också inkluderade. Ett antal debattinlägg saknas.

↵ åter till Rådets sida

Publikationer (årsvis)

2024

Copp2024 [1]
Copp, T., Pickles, K., Smith, J., Hersch, J., Johansson, M., Doust, J., McKinn, S., Sharma, S., Hardiman, L., Nickel, B. Marketing empowerment: how corporations co-opt feminist narratives to promote non-evidence based health interventions. BMJ 2024; e076710.
https://www.bmj.com/content/bmj/384/bmj-2023-076710.full.pdf

Zettermark2024 [2]
Zettermark, S. En läkare överger inte sina patienter – och det utnyttjar politikerna (2024-02-15). Etc 2024.
https://www.etc.se/ledarkolumn/en-laekare-oeverger-inte-sina-patienter-och-det-utnyttjar-politikerna

2023

Hultberg2023 [3]
Hultberg, J. Vården ställer för många diagnoser. Forskning & Framsteg 2023.  https://fof.se/artikel/varden-staller-for-manga-diagnoser/

Gyll2023b [4]
Gyll, D. Om detta med risk och vem som ska ha behandling. SCORE 2015 vs SCORE2. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/om-detta-med-risk-och-vem-som-ska-ha-behandling/1919/1143433/44725409

Hultberg2023a [5]
Hultberg, J., Gyll, D., Holstensson, M., Köhlin, A-L., Svensson, S., Öborn, M. Numbers & time needed to treat – Kloka kliniska val i den allmänmedicinska vardagen. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/numbers-time-needed-to-treat/1919/1143433/44725399

Zettermark2023 [6]
Zettermark, S. Från medikalisering till biomedikalisering – med exempel från reproduktionen. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/fran-medikalisering-till-biomedikalisering-med-exempel-fran-reproduktionen/1919/1143433/44725391

Lindfors2023c [7]
Lindfors, O., Petersson, C. Medikalisering idag. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/medikalisering-idag/1919/1143433/44725387

Lindfors2023b [8]
Lindfors, O., Petersson, C. Den farliga sjukvården? – 50 år efter Illich’s klassiker. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/den-farliga-sjukvarden-50-ar-efter-illich-s-klassiker/1919/1143433/44725381

Lindfors2023a [9]
Lindfors, O., Gyll, D., Pétursson, H., Zettermark, S., Hultberg, J., Mossberg, K., Svensson, S., Sjögreen, J., Thörneby, A., Johansson, M. Överdiagnostik för allmänläkare. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/overdiagnostik-for-allmanlakare/1919/1143433/44725375

Petursson2023 [10]
Pétursson, H. and Gyll, D. and Lindfors, O. Risken att överskatta risk. Allmänmedicin 2023;(4).
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/risken-att-overskatta-risk/1919/1143433/44725405

Lindfors2023 [11]
Lindfors, O., Pétursson, H., Johansson, M., Hultberg, J., Gyll, D., André, M., Håkansson, J., Elmroth, U., Sjögreen, J., Thörneby, A., Svensson, S. Vad är överdiagnostik? Läkartidningen 2023;120.
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2023/10/23044.pdf

Almquist2023 [12]
Almquist, M., Pétursson, H., Hultberg, J., Holm, H., Axelsson, M., Cizinsky, S., Pukk Härenstam, K., Bergh, C., Serrander, M. Kloka kliniska val – att avstå det som inte gör nytta för patienten. Läkartidningen 2023;120:(16-17).
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2023/04/kloka-kliniska-val-att-avsta-det-som-inte-gor-nytta-for-patienten

Serrander2023 [13]
Serrander, M., Cizinsky, S., Pukk Härenstam, K., Almquist, M., Axelsson, M., Holm, H., Hultberg, J. Rapport från arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val. Svenska Läkaresällskapet 2023.
https://www.sls.se/globalassets/sls/halsa–sjukvard/dokument/rapport_sls_kkv-20230823.pdf

Gyll2023a [14]
Gyll, D., Isacsson, M., Stomby, A., Lindfors, O., Birging Hultegård, J., Agvald, AK., Denstedt, G. Regionstyrelsen struntar i vetenskapen. Upsala Nya Tidning 2023-09-11.
https://unt.se/debatt/replik/artikel/alliansen-i-regionen-struntar-i-vad-forskningen-sager/jdd5wv0j

Mossberg2023 [15]
Mossberg, K., Svensson, S. Fetma/obesitas – normalvariant, riskfaktor eller sjukdom? Allmänmedicin 2023;(2):23-26.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2023/a/fetma-obesitas-normalvariant-riskfaktor-eller-sjukdom/1919/1001371/39922285

Gyll2023 [16]
Gyll, D., Svensson, S. Hälsoupplysning om fetma eller sjukdomsmångleri? Allmänmedicin 2023;(2):27-31.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2023/a/halsoupplysning-om-fetma-eller-sjukdomsmangleri/1919/1001371/39922289

2022

Lindfors2022b [17]
Lindfors, O., Håkansson, J., Sjögreen, J., Pétursson, H. Problematiskt att förringa problemet med överdiagnostik. Läkartidningen 2022.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/08/problematiskt-att-forringa-problemet-med-overdiagnostik

Gyll2022 [18]
Gyll, D., Svensson S. Kloka kliniska val – ett svenskt Choosing Wisely. AllmänMedicin 2022;(4):37-39.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2022/r/20/38-39/1919/781989

Andre2022 [19]
André, M., Gyll, D., Hultberg, J., Håkansson, J., Johansson, M., Lindfors, O., Mossberg, K., Olsson, P., Pétursson, H., Sjögreen, J., Thörneby, A. Mer resurser löser inte den svenska vårdkrisen. Dagens Nyheter 2022-02-04.
https://www.dn.se/debatt/mer-resurser-loser-inte-den-svenska-vardkrisen/

Lindfors2022 [20]
Lindfors, O. Att styra kunskapen eller att låta kunskapen styra. Läkartidningen 2022.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/att-styra-kunskapen-eller-att-lata-kunskapen-styra/
– Replik från Mohaddes Ardebili, M., Bojestig, M.: Svar till Oscar Lindfors: Delande av kunskap ger framgång. Läkartidningen 2022. [21]   https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/svar-till-oscar-lindfors-delande-av-kunskap-ger-framgang/

Petursson2022 [22]
Pétursson, H., André, M., Elmroth, U., Gyll, D., Hultberg, J., Håkansson, J. Johansson, M., Lindfors, O., Sjögreen, J., Svensson, S. Choosing Wisely – en hjärtefråga för allmänläkare? Allmänmedicin 2022;(2):26-27.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2022/a/choosing-wisely-en-hjartefraga-for-allmanlakare/1919/534445/28260029

Lindfors2022a [23]
Lindfors, O. Ytterligare en riktlinje som inte kommer att följas. Dagens Medicin 2022.
https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/vardutveckling/ytterligare-en-riktlinje-som-inte-kommer-att-foljas/

2021

Lindfors2021 [24]
Lindfors, O., Hultberg, J., Svensson, S., André, M., Pétursson, H., Johansson, M., Håkansson, J. Elmroth, U., Sjögreen, J. Pandemin bör bli startskottet för svenskt »Choosing wisely«. Läkartidningen 2021;(11-12).
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/03/pandemin-bor-bli-startskottet-for-svenskt-choosing-wisely/

Lindfors2021a [25]
Lindfors, O., André, M., Sjögreen, J., Thörneby, A., Elmroth, U., Svensson, S., Johansson, M., Pétursson, H. Primärvården kan ge god vård vid långvariga symtom efter covid-19. Läkartidningen 2021.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/05/primarvarden-kan-ge-god-vard-vid-langvariga-symtom-efter-covid-19/

Petursson2021 [26]
Pétursson, H. När är för mycket för mycket och för lite för lite? Allmänmedicin 2021;(3):39-40.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-3-2021/r/21/40-41/1919/455725

Petursson2021a [27] Pétursson, H., Sigurdsson, J.A., Brodersen, J. To screen or not to screen – for højt blodtryk? Ugeskrift Læger 2021;183(26):V205077.
https://ugeskriftet.dk/videnskab/screen-or-not-screen-hojt-blodtryk

2020

Sjogreen2020 [28]
Sjögreen, J. En svensk Choosing Wisely-kampanj – en framgång för SFAM. Allmänmedicin 2020;41(3):6.
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-3-2020/r/5/8-9/1919/333446

2019

Johansson2019 [29]
Johansson, M., Bero, L., Bonfill, X., Bruschettini, M., Garner, S., Glenton, C., Harris, R., Jørgensen, K., Levinson, W., Lotfi, T., Montori, V., Meng, D.M., Schünemann, H., Carneiro, A.V., Woloshin, S., Moynihan, R. Cochrane Sustainable Healthcare: evidence for action on too much medicine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.ED000143/full

Moynihan2019 [30]
Moynihan, R., Brodersen, J., Heath, I., Johansson, M., Kuehlein, T., Minué-Lorenzo, S., Pétursson, H., Pizzanelli, M., Reventlow, S., Sigurdsson, J., Stavdal, A., Treadwell, J., Glasziou, P. Reforming disease definitions: a new primary care led, people-centred approach. BMJ Evidence-Based Med 2019;24(5):170-173.
https://ebm.bmj.com/content/24/5/170

2018

Sjogreen2018 [31]
Sjögreen, J. Det behövs enighet om fast läkare i vården. Svenska Dagbladet 2018-09-02.
https://www.svd.se/a/7lA9Mo/det-behovs-enighet-om-fast-lakare-i-varden

Lindfors2018 [32]
Lindfors, O. Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser. Läkartidningen 2018;115(39).
https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/09/Overdiagnostk–ett-underbeforskat-och-minerat-falt/

2017

Johansson2017 [33]
Johansson, M. Rådet för hållbar diagnostik och behandling. Allmänmedicin 2017;38(4):4.
http://res.cloudinary.com/sfam/image/upload/v1512389962/tidskriften/yigcqkjojt9ntq9lrto0.pdf – Presentation av det nybildade rådet.

2012

Bengtsson2012 [34]
Bengtsson, S., Hultberg, J. Överdiagnostik och överbehandling – hög tid att nyktra till. Läkartidningen 2012;109:2264–2265.
https://lakartidningen.se/lt-debatt/2012/12/overdiagnostik-och-overbehandling-hog-tid-att-nyktra-till/

Publikationer (numrerad lista)

Samma innehåll som bredvid, men annat format.

1. Copp T, Pickles K, Smith J, Hersch J, Johansson M, Doust J, et al. Marketing empowerment: How corporations co-opt feminist narratives to promote non-evidence based health interventions. BMJ. 2024 Feb;e076710. Länk: https://www.bmj.com/content/bmj/384/bmj-2023-076710.full.pdf

2. Zettermark S. En läkare överger inte sina patienter – och det utnyttjar politikerna. Etc. 2024; Länk: https://www.etc.se/ledarkolumn/en-laekare-oeverger-inte-sina-patienter-och-det-utnyttjar-politikerna

3. Hultberg J. Vården ställer för många diagnoser. Forskning & Framsteg. 2023; Länk: https://fof.se/artikel/varden-staller-for-manga-diagnoser/

4. Gyll D. Om detta med risk och vem som ska ha behandling. SCORE 2015 vs SCORE2. Allmänmedicin. 2023;(4):24–6. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/om-detta-med-risk-och-vem-som-ska-ha-behandling/1919/1143433/44725409

5. Hultberg J, Gyll D, Holstensson M, Köhlin A-L, Svensson S, Öborn M. Numbers & time needed to treat – Kloka kliniska val i den allmänmedicinska vardagen. Allmänmedicin. 2023;(4):21. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/numbers-time-needed-to-treat/1919/1143433/44725399

6. Zettermark S. Från medikalisering till biomedikalisering – med exempel från reproduktionen. Allmänmedicin. 2023;(4):16–7. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/fran-medikalisering-till-biomedikalisering-med-exempel-fran-reproduktionen/1919/1143433/44725391

7. Lindfors O, Petersson C. Medikalisering idag. Allmänmedicin. 2023;(4):13–5. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/medikalisering-idag/1919/1143433/44725387

8. Lindfors O, Petersson C. Den farliga sjukvården? – 50 år efter Illich’s klassiker. Allmänmedicin. 2023;(4):10–1. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/den-farliga-sjukvarden-50-ar-efter-illich-s-klassiker/1919/1143433/44725381

9. Lindfors O, Gyll D, Pétursson H, Zettermark S, Hultberg J, Mossberg K, et al. Överdiagnostik för allmänläkare. Allmänmedicin. 2023;(4):6–8. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/overdiagnostik-for-allmanlakare/1919/1143433/44725375

10. Pétursson H, Gyll D, Lindfors O. Risken att överskatta risk. Allmänmedicin. 2023;(4):22–3. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2023/a/risken-att-overskatta-risk/1919/1143433/44725405

11. Lindfors O, Pétursson H, Johansson M, Hultberg J, Gyll D, André M, et al. Vad är överdiagnostik? Läkartidningen. 2023 Nov;120. Länk: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2023/10/23044.pdf

12. Almquist M, Pétursson H, Hultberg J, Holm H, Axelsson M, Cizinsky S, et al. Kloka Kliniska Val – att avstå det som inte gör nytta för patienten. Läkartidningen. 2023;120(16-17). Länk: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2023/04/kloka-kliniska-val-att-avsta-det-som-inte-gor-nytta-for-patienten/

13. Serrander M, Cizinsky S, Pukk Härenstam K, Almquist M, Axelsson M, Holm H, et al. Rapport från arbetsgruppen för Kloka Kliniska Val. Svenska Läkaresällskapet; 2023. Länk: https://www.sls.se/globalassets/sls/halsa–sjukvard/dokument/rapport_sls_kkv-20230823.pdf

14. Gyll D, Isacsson M, Stomby A, Lindfors O, Birging Hultegård J, Agvald A-K, et al. Regionstyrelsen struntar i vetenskapen. Upsala Nya Tidning. 2023; Länk: https://unt.se/debatt/replik/artikel/alliansen-i-regionen-struntar-i-vad-forskningen-sager/jdd5wv0j

15. Mossberg K, Svensson S. Fetma/obesitas – normalvariant, riskfaktor eller sjukdom? Allmänmedicin. 2023;(2):23–6. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2023/a/fetma-obesitas-normalvariant-riskfaktor-eller-sjukdom/1919/1001371/39922285

16. Gyll D, Svensson S. Hälsoupplysning om fetma eller sjukdomsmångleri? Allmänmedicin. 2023;(2):27–31. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2023/a/halsoupplysning-om-fetma-eller-sjukdomsmangleri/1919/1001371/39922289

17. Lindfors O, Håkansson J, Sjögreen J, Pétursson H. Problematiskt att förringa problemet med överdiagnostik. Läkartidningen. 2022; Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/08/problematiskt-att-forringa-problemet-med-overdiagnostik/

18. Gyll D, Svensson S. Kloka kliniska val – ett svenskt Choosing Wisely. Allmänmedicin. 2022;(4):37–9. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-4-2022/r/20/38-39/1919/781989

19. André M, Gyll D, Hultberg J, Håkansson J, Johansson M, Lindfors O, et al. Mer resurser löser inte den svenska vårdkrisen. Dagens Nyheter. 2022; Länk: https://www.dn.se/debatt/mer-resurser-loser-inte-den-svenska-vardkrisen/

20. Lindfors O. Att styra kunskapen eller att låta kunskapen styra. Läkartidningen. 2022; Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/att-styra-kunskapen-eller-att-lata-kunskapen-styra/

21. Mohaddes Ardebili M, Bojestig M. Svar till Oscar Lindfors: Delande av kunskap ger framgång. Läkartidningen. 2022; Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/01/svar-till-oscar-lindfors-delande-av-kunskap-ger-framgang/

22. Pétursson H, André M, Elmroth U, Gyll D, Hultberg J, Håkansson J, et al. Choosing Wisely – en hjärtefråga för allmänläkare? Allmänmedicin. 2022;(2):26–7. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2022/a/choosing-wisely-en-hjartefraga-for-allmanlakare/1919/534445/28260029

23. Lindfors O. Ytterligare en riktlinje som inte kommer att följas. Dagens Medicin. 2022; Länk: https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/vardutveckling/ytterligare-en-riktlinje-som-inte-kommer-att-foljas/

24. Lindfors O, Hultberg J, Svensson S, André M, Pétursson H, Johansson M, et al. Pandemin bör bli startskottet för svenskt »Choosing Wisely«. Läkartidningen. 2021;(11-12). Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/03/pandemin-bor-bli-startskottet-for-svenskt-choosing-wisely/

25. Lindfors O, André M, Sjögreen J, Thörneby A, Elmroth U, Svensson S, et al. Primärvården kan ge god vård vid långvariga symtom efter covid-19. Läkartidningen. 2021; Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/05/primarvarden-kan-ge-god-vard-vid-langvariga-symtom-efter-covid-19/

26. Pétursson H. När är för mycket för mycket och för lite för lite? Allmänmedicin. 2021;(3):39–40. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-3-2021/r/21/40-41/1919/455725

27. Pétursson H, Sigurdsson JÁ, Brodersen J. To screen or not to screen – for højt blodtryk? Ugeskrift Læger. 2021;183(26):V205077. Länk: https://ugeskriftet.dk/videnskab/screen-or-not-screen-hojt-blodtryk

28. Sjögreen J. En svensk Choosing Wisely-kampanj – en framgång för SFAM. Allmänmedicin. 2020;41(3):6. Länk: https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-3-2020/r/5/8-9/1919/333446

29. Johansson M, Bero L, Bonfill X, Bruschettini M, Garner S, Glenton C, et al. Cochrane Sustainable Healthcare: evidence for action on too much medicine. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019; Länk: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.ED000143/full

30. Moynihan R, Brodersen J, Heath I, Johansson M, Kuehlein T, Minué-Lorenzo S, et al. Reforming disease definitions: a new primary care led, people-centred approach. BMJ Evidence-Based Med. 2019;170–3. Länk: https://ebm.bmj.com/content/24/5/170

31. Sjögreen J. Det behövs enighet om fast läkare i vården. Svenska Dagbladet. 2018; Länk: https://www.svd.se/det-behovs-enighet-om-fast-lakare-i-varden

32. Lindfors O. Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser. Läkartidningen. 2018;115(39). Länk: https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/09/Overdiagnostk–ett-underbeforskat-och-minerat-falt/

33. Johansson M. Rådet för hållbar diagnostik och behandling. Allmänmedicin. 2017;38(4):4. Länk: https://sfam.se/tidskriften/wp-content/uploads/2020/09/AllmanMedicin-2017-4.pdf

34. Bengtsson S, Hultberg J. Överdiagnostik och överbehandling – hög tid att nyktra till. Läkartidningen. 2012;109(49-50):2264–5. Länk: https://lakartidningen.se/lt-debatt/2012/12/overdiagnostik-och-overbehandling-hog-tid-att-nyktra-till/