Länkar

Nordic Federation of General Practice ApS är de nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorgan och ger ut Scandinavian Journal of Primary Health Care. På NFGP-sidan  hittar du också adresserna till SFAMs systerföreningar i de nordiska länderna.

Wonca – World Organization of Family Doctors 
Wonca Europe 

EQuiP – The European Association for Quality in General Practice/Family Medicine 
EURACT – European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine 
EGPRN – European General Practice Research Network


DSAM Dansk selskab for almen medicin

NFA Norsk forening for allmenmedisin

RCGP Royal College of General Practitioners – Storbritannien

SFAMs systerföreningar i andra länder: adresslista.

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Läkarförbund

DLF – Distriktsläkarföreningen
SPLF – Svenska privatläkares förening
SYLF– Sveriges yngre läkares förening