SFAM Södra Älvsborg

Ordförande Märit Löfgren, marit.lofgren@ptj.se.

Södra Älvsborg är den södra delen av Västra Götalandsregionen (VGR) och utgörs av de två områdena Mittenälvsborg och Sjuhärad. Mittenälvsborg inkluderar kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda och Sjuhärad inkluderar kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Totalt bor ungefär 300 000 invånare i området.

Styrelse

Anna-Clara Tidare
Christina Vestlund
Eva de Fine Licht
Ingmarie Skoglund
Märit Löfgren, ordförande
Nikolaos Georgiannos
Wilma Martinez, kassör

Revisor: Magnus Ängslycke
Revisorssuppleant: Malin Stålgard-Andersson

Valberedning:
Anna-Clara Tidare, sammankallande
Peter Keiding
Nikolaos Georgiannos
Valja Sapouna

Utbildning

Studierektorer för ST-läkare i allmänmedicin:

Eva de Fine Licht, eva.de_fine_licht@vgregion.se
Christina Vestlund, christina.e.vestlund@vgregion.se

Länkar till studierektorsenheten och ST-forum i VGR (ST-läkarnas hemsida).

Forskning

Primärvården i Södra Älvsborg har en aktiv forsknings- och utvecklingsenhet.