SFAM:s kongress 2023 hålls i Kalmar 10-12 maj, prekongress 9 maj.

SFAM:s vetenskapliga kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj  med prekongress 9 maj. Abstraktinlämning öppet nu! Boka in Svensk allmänmedicinsk kongress i Kalmar 10-12 maj 2023 (med prekongress 9 maj). Information kommer att publiceras löpande på sfamkongress.se. Du som vill presentera något med allmänmedicinskt fokus på kongressen kan redan nu skicka in ditt […]